in ,

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Foto: Tevarak

Rok 2022 nebol pre slovenskú LGBTI+ komunitu jednoduchý. Jednou z vecí, za ktoré sme vďační je však iniciatíva Ide nám o život, ktorá spojila mnohé organizácie, jednotlivcov či firmy. Čo si prajú na Vianoce členovia a členky iniciatívy?

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Všetkým na Slovensku želám nudný rok bez kríz a voľby, v ktorých o nič nejde. Keďže realita bude skôr opakom, dúfam, že odmietneme politikov, ktorí miesto riešenia problémov, vytvárajú nové a rozbíjajú našu spoločnosť. Nech sú krízy príležitosťou na zmenu vychodených ciest, ktoré nás zatiaľ nedoviedli ku kvalite života a vzťahov, po ktorých všetci túžime.

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Želám Slovensku, aby bolo krajinou, ktorá je prirodzene zvedavá, rada sa učí nové veci, nehanbí sa za seba a je hrdá na svoje silné stránky. Krajinou, ktorá si zároveň dokáže priznať svoje zlyhania a poučiť sa z nich. Kde láskavosť nie je slabosťou, ale hodnotou.

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Darček, o ktorom snívam, je dôstojný život pre všetkých, aby Slovensko bolo otvorenou náručou, kde nachádzame bezpečie a zázemie. Prajem si, aby LGBTI+ ľudia mali miesto pri slovenskom vianočnom stole a aby vzájomné vzťahy boli pre nás všetkých zdrojom sily, povzbudenia a radosti zo života.

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Za Dúhové rodiny si na Vianoce želáme, aby sme v našej krajine prijímali všetky rodiny. Staráme sa o seba navzájom, ľúbime sa rovnako, máme tie isté starosti a radosti ako každý iný rodič. Plníme si svoje rodičovské povinnosti a máme mať priznané aj rovnaké práva.

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Želám si Slovensko, ktoré bude bezpečnou krajinou pre všetky a všetkých bez rozdielu. Nielen počas Vianoc, nielen počas pamätných dní, ale počas celého roka. Želám všetkým LGBTI+ ľuďom, ich rodičom a deťom mnoho síl, veľa priestorov, kde nájdu rešpekt, bezpodmienečné prijatie, podporu a lásku. Celej slovenskej spoločnosti by som pod stromček želala veľa odvahy pri ochrane demokracie, ľudských práv, európskych hodnôt a seba samej.

Veríme, že pri vianočnom stole budú mať miesto aj LGBTI+ ľudia

Želám Slovensku, aby sme mohli spolu žiť život nielen s rovnakými povinnosťami, ale aj s rovnakými právami. A nech po každej búrke nad ním vyjde jasná sýta dúha.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk


Čo si myslíš o článku?