in ,

Správne a právne s Plavákovou: O strate občianstva pre teplé páry

Foto: Jakub Kováč

Blíži sa zmena zákona, v dôsledku ktorého prichádzajú Slováci a Slovenky o občianstvo? Týkať by sa to mohlo aj zosobášených gejských a lesbických párov, v ktorých si náš občan či občianka zobrali niekoho zo zahraničia.

Vláda pripravuje novelu zákona o štátnom občianstve. Zámerom návrhu je “umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR, riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR a zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí”.

Čo novela prinesie?

V tejto chvíli nie je zrejmé, aké bude presné znenie predmetnej novely, pričom otázky vyvoláva najmä podmienka obmedzenia na občanov “dlhodobo žijúcich na území iného štátu”. Predpokladám, že sa táto podmienka bude viazať na určitý počet rokov života v zahraničí. Je otázne, či je takéto obmedzenie dôvodné a nebola by vhodnejšia taká právna úprava, v dôsledku ktorej nedochádza k strate občianstva ani v prípade, ak ide o osobu, ktorá na území iného štátu žije krátkodobo alebo nežije v zahraničí vôbec.  

Novela zákona by mala pomôcť aj tým, ktorí doposiaľ o štátne občianstvo prišli. V tejto chvíli nie je zrejmé, aká bude presne forma navrátenia štátneho občianstva. Podľa môjho názoru by bolo vhodné, keby išlo iba o jednoduchý formálny úkon. Aktuálne účinná úprava tiež umožňuje navrátenie štátneho občianstva, ale tento proces je neprimerane komplikovaný a zdĺhavý. Štát má na vybavenie takejto žiadosti lehotu až 24 mesiacov a navyše žiadateľ alebo žiadateľka potrebuje k jej vybaveniu splniť niekoľko podmienok, napríklad najprv získať trvalý pobyt na Slovensku, keďže stratou občianstva dochádza aj k strate pobytu. Takéto podmienky a dlhá lehota prakticky spôsobujú mnohé komplikácie a nevidím dôvod, prečo by štát nevedel žiadosti vybaviť promptnejšie a bez zbytočnej byrokracie.

Aktuálna úprava trestá páry rovnakého pohlavia stratou občianstva

Pripomeňme si, že aktuálne účinná právna úprava je voči ľuďom inej sexuálnej orientácie diskriminujúca. Strata štátneho občianstva sa totižto netýka prípadu získania občianstva inej krajiny v dôsledku uzavretia manželstva, ale to iba v prípade heterosexuálneho páru. Ak ide o pár rovnakého pohlavia, výnimka sa neuplatňuje a dochádza k strate slovenského občianstva, keďže Slovensko za manželstvo považuje iba zväzok muža a ženy. Je dôležité, aby novela túto diskrimináciu odstránila a netrestala páry rovnakého pohlavia stratou občianstva.

Rada na záver: ak ste teda plánovali v najbližšej dobe požiadať o štátne občianstvo v zahraničí, či už v dôsledku uzatvorenia registrovaného partnerstva alebo manželstva alebo z iných dôvodov, ale nechcete prísť o slovenské občianstvo, odporúčala by som vám so žiadosťou o občianstvo v inej krajine počkať. Znenie novely zákona by malo byť k dispozícii v priebehu júla. O jeho znení vás budem určite opäť informovať.

Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Prvý PRIDE na Slovensku, máme pre vás fotoreport

Prvý PRIDE na Slovensku, máme pre vás fotoreport

Darkroom Diaries: O rúčkach šmátralkách a dvojakých metroch

Darkroom Diaries: O rúčkach šmátralkách a dvojakých metroch