in ,

Čile uzákonilo manželstvá pre gejov a lesby. U nás stále nič…

Foto: Movilh Chile

Kým vo svete pribúdajú krajiny s manželstvom pre všetkých, Slovensko naďalej páry rovnakého pohlavia trucovito ignoruje. 

Čile uzákonilo manželstvá pre všetkých. Zákon jednoznačne prešiel Senátom (101 hlasov za, 30 hlasov proti) a aj dolnou komorou parlamentu (82 hlasov za, 20 hlasov proti). Nová úprava prináša v tejto tradične katolíckej krajine zrovnoprávnenie párov rovnakého pohlavia v prístupe k uzatvoreniu manželstva a s ním súvisiacich práv a povinností, a to vrátane možnosti adopcie detí. Návrh zároveň zavádza aj rodovo neutrálnu terminológiu vo vzťahu k manželstvu, keď pojmy „marido“ a „mujer“, ktoré označujú manžela a manželku, nahrádza rodovo neutrálnym „cónyuge“.

Čile sa tak stalo ôsmou krajinou Latinskej Ameriky s manželstvom pre všetkých. Medzi zvyšných sedem krajín patrí Argentína (2010), Brazília (2013), Kolumbia (2016), Kostarika (2020), Ekvádor (2019), Uruguaj (2013), Mexiko (2010). V Čile mohli doposiaľ páry rovnakého pohlavia uzatvárať civilné partnerstvá, a to od roku 2015 . 

Čilský prezident Sebastián Piñera, ako konzervatívny politik, vyjadril podporu manželstvu pre všetkých už počas výročnej správy o stave krajiny, ktorú predniesol v júni tohto roka. „Myslím si, že v našej krajine prišiel čas na manželstvo pre všetkých,“ uviedol: „Takýmto spôsobom budú mať všetci ľudia, bez rozdielu sexuálnej orientácie, možnosť žiť svoju lásku a vytvárať rodinu so všetkou ochranou a dôstojnosťou, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia.“

Pripomeniem, že v Čile sa približne polovica obyvateľstva hlási ku katolíckej viere. Napriek tomu prešlo uzákonenie manželstva pre všetkých parlamentom úplne hladko. Katolícka viera teda zjavne nie je prekážkou toho, aby ktorákoľvek krajina zabezpečila rovnosť a dôstojnosť všetkých jej obyvateľov a obyvateliek. Možno aj práve naopak.

Na Slovensku sa už naozaj neúnosne dlho tvárime, že je v poriadku, keď základné práva a slobody neprináležia všetkým. Naozaj už stačilo. Nie dnes, ani včera, ale dávno.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?