in ,

Byť sám/a sebou aj v robote: postavenie LGBTI+ ľudí na pracovisku bude riešiť dnešná online debata

Ilustračné foto: Tim Gouw/Unsplash

Ako vytvoriť pracovisko, kde sú v pohode aj LGBTI+ ľudia? To je téma online diskusie, ktorú bude dnes streamovať Iniciatíva Inakosť o 14.00 na svojom Facebooku a Youtube

Férové podmienky v práci majú výrazný vplyv na kvalitu života aj LGBTI+ ľudí, navyše zlepšujú výkony zamestnancov a zamestnankýň, rovnako aj ich lojalitu k zamestnávateľovi. Dnes už mnohé firmy pamätajú na diverzitu a inklúziu na pracovisku. O tom, ako vytvoriť priateľské pracovné prostredie aj pre LGBTI+ ľudí, sa budeme rozprávať v online debate so zástupcami a zástupkyňami firiem Lenovo, Swiss Re a Janssen. 

Markéta Piecuchová, Swiss Re

Markéta vyštudovala Žilinskú univerzitu. Po takmer ôsmich rokoch práce vo Walese sa vrátila na Slovensko, kde nastúpila do Swiss Re na pozíciu manažérky vnútorných predpisov. A pracuje tam dodnes. Hneď po nástupe sa pridala do novej zamestnaneckej skupiny Together with Pride, ktorej cieľom je vytvorenie férového pracoviska pre všetkých, kde sa dbá na inklúziu a posilňuje sa rozmanitosť. Skupina sa zameriava najmä na LGBTI+ komunitu a dnes ju tvorí naprieč rôznymi pobočkami Swiss Re vyše 1000 zamestnancov a zamestnankýň, či už spomedzi LGBTI+ ľudí alebo spojencov.

Byť sám/a sebou aj v robote: postavenie LGBTI+ ľudí na pracovisku bude riešiť dnešná online debata
Markéta Piecuchová

Santiago Mendez Galvis, Lenovo

Santiago má za sebou 20 rokov pracovných skúseností v súkromnom sektore, momentálne je zodpovedný v spoločnosti Lenovo za filantropiu a spoločenskú zodpovednosť pre Európu, Blízky východ a Afriku. Santiago je srdcom Slovák, krvou Kolumbijčan a presvedčením aktivista túžiaci po inkluzívnejšej spoločnosti.

Byť sám/a sebou aj v robote: postavenie LGBTI+ ľudí na pracovisku bude riešiť dnešná online debata
Santiago Mendez Galvis

Lukáš Braune, Janssen/Johnson&Johnson

Vyštudovaný právnik, ktorý už tretí rok pôsobí vo farmaceutickej divízii spoločnosti Johnson and Johnson na pozícii regionálneho compliance officera, čiže má na starosti etické správanie spoločnosti, jej etický kódex a protikorupčný program. K téme diverzity, rovnosti a inklúzie sa dostal počas štúdia na právnickej fakulte, kde sa zaoberal úpravou právneho postavenia rovnakopohlavných párov, a téma spoločenskej zodpovednosti firiem bola hlavnou oblasťou aj jeho ďalších štúdií. V súčasnosti zodpovedá za program diverzity, rovnosti a inklúzie v spomínanej spoločnosti pre strednú Európu a Pobaltie.

Byť sám/a sebou aj v robote: postavenie LGBTI+ ľudí na pracovisku bude riešiť dnešná online debata
Lukáš Braune

Čo si myslíš o článku?

Takto kresťanská láska nevyzerá, blížiaci sa konzervatívny festival pomáha šíriť bludy o LGBTI+ komunite

Takto kresťanská láska nevyzerá, blížiaci sa konzervatívny festival pomáha šíriť bludy o LGBTI+ komunite

Nechaj sa ovládnuť technom, na Shame budeš v dobrých rukách DJ-ov Rhom Omit (DE) a SJ Yellow

Nechaj sa ovládnuť technom, na Shame budeš v dobrých rukách DJ-ov Rhom Omit (DE) a SJ Yellow