in

Osudy transrodových ľudí na Slovensku aj postoj cirkvi k LGBTI+ ľuďom mapujú nové časti Dúhového dokumentu

Foto: Dúhový dokument

Portál Dúhy.sk zverejnil v auguste 4-dielnu dokumentárnu sériu s názvom Dúhový dokument

Ide o štyri samostatné časti, ktoré sa snažia priblížiť, ako sa žije na Slovensku LGBTI+ ľuďom. Všetky je možné pozrieť si online a zdarma. Prvá sa venuje téme coming-outu, prináša rozprávanie queer ľudí, ktorí sa rozhodli žiť v pravde. Druhá si dala za cieľ ukázať, ako reaguje cirkev na životy LGBTI+ ľudí a tiež skúsenosť dúhových veriacich. Tretia prináša príbehy transorodových ľudí žijúcich na Slovensku. A štvrtá sa snaží načrtnúť, ako by sa postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku mohlo vyvíjať v budúcnosti. 

Coming-out

Náboženstvo

Transrodovosť 

Budúcnosť

Čo si myslíš o článku?