in ,

Ubližujete nám, aj my túžime po pokojnom živote, odkazujú trans ľudia politikom, ktorí ich chcú kastrovať

Foto: Kathy Willens

Túžia len po zmene dokladov, aby boli v súlade s ich rodovou identitou, no niektorí politici ich chcú preto vykastrovať. Trans komunitu aj mnohých ďalších hlboko zasiahlo, keď sa Záborská a spol. rozhodli opäť starať do intimity iných ľudí. 

Poradenské centrá inPoradňa v Bratislave a PRIZMA Košice majú priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami transrodových ľudí na Slovensku. Ako informovali, požiadavka na prijatie nového odborného usmernenia pre právnu tranzíciu (zmenu dokladov transrodového človeka) dlhodobo zaznievala priamo z tejto komunity, ale aj zo strany odborníčok a odborníkov z medicíny a pomáhajúcich profesií. „Nejasnosť pravidiel spôsobovala, že sa týmto ľuďom venoval čím ďalej tým menší okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na kritickú situáciu upozornili minulý rok aj odborné lekárske spoločnosti,“ píšu v spoločnom stanovisku

Nové odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR teda privítali, pretože podľa ich slov približuje Slovensko k európskemu štandardu a najmä zjednocuje medicínske postupy. To by malo garantovať transrodovým ľuďom rovnaké zaobchádzanie kdekoľvek na Slovensku, zlepšiť im dostupnosť zdravotnej starostlivosti a čo je dôležité, aj sa vyhnúť nevyžiadanému kastračnému zákroku. 

Hneď po prijatí odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva však začali niektorí poslanci na čele s Annou Záborskou tlačiť na ministra a dokonca aj na premiéra a vyžadovať legislatívu, ktorá by nútila transrodových ľudí do kastrácií. „Vyžadovanie nútených operačných zásahov do pohlavných orgánov, sterilizácií či kastrácií, je v rozpore s viacerými ľudskými právami garantovanými v Ústave Slovenskej republiky a Európskom dohovore o ľudských právach. Konštatovali to viaceré slovenské inštitúcie, ako napríklad verejná ochrankyňa práv, komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj Európsky súd pre ľudské práva,“ pripomína inPoradňa a PRIZMA. 

Obe poradne zaznamenali odvtedy aj zvýšený nápor na ich poradcov a poradkyne, keďže im píšu vystrašení trans ľudia s obavami, čo ďalej. „V poradniach sme zaznamenali, že matričné úrady po vyjadreniach poslancov a poslankýň odkladajú rozhodnutia o vydaní nových dokladov pre transrodových ľudí aj napriek tomu, že usmernenie je prijaté a platné. Na východnom Slovensku sa objavuje prax, kedy poskytovateľka zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou naďalej podmieňuje vystavenie dokladu na zmenu mena, priezviska a rodného čísla kastračným výkonom aj napriek aktuálne platnému odbornému usmerneniu, ktoré prax nútených kastračných výkonov ruší,“ vysvetľujú. To má následne priamy dopad na psychické zdravie a duševnú pohodu ľudí z trans komunity.

Ubližujete nám, aj my túžime po pokojnom živote, odkazujú trans ľudia politikom, ktorí ich chcú kastrovať
Foto: Iniciatíva Inakosť

„Nové usmernenie mi dalo nádej, že budem môcť plnohodnotne žiť, bez opakovaného vysvetľovania cudzím ľuďom, prečo mám v dokladoch ženské meno. Ak by sa toto pravidlo zmenilo, neviem si predstaviť, čo by som robil, bol by som doslova nútený do niečoho, čo podstúpiť nechcem. Je smutné, že ľudia, ktorí sa s trans človekom ani nestretli, chcú rozhodovať o tom, čo by sme mali so svojím telom robiť,“ reagoval Lukáš. 

„Mám dve krásne dcéry a obe majú dvoch milujúcich rodičov. Ak by som musela v procese tranzície podstúpiť kastračný zákrok, moje deti by tu dnes nemohli byť. Videnie sveta, ktoré odporuje svetovému vedeckému konsenzu, ma nútilo svoju skutočnú identitu dlho schovávať, čo mi spôsobovalo problémy. Nik by si nemal vyberať, či uprednostní seba alebo rodinu, pretože rodič, ktorý má odvahu byť sám sebou a bez predsudkov, je viac ako len dobrý príklad integrity,“ komentuje Martina. 

„Prečo by som mal riskovať a podstúpiť operáciu, ktorú podstúpiť nechcem a ničomu a nikomu nepomôže? Jediné, čo sa stane, bude to, že podstúpim invazívny zákrok proti svojej vôli, ktorý vyžaduje nie medicínska odborná obec, ale politici. Tešil som sa, že na konci tohto roku už budem mať nárok na zmenu dokladov. Odkedy sa spustila táto búrka útokov na nové usmernenie, znova sa mi vrátili depresívne stavy,“ vyjadril sa so smútkom Ben.  
Ďalšie vyjadrenia trans ľudí nájdete na webe Inakosti alebo na webe PRIDE Košice.

Čo si myslíš o článku?