in ,

Smutné správy z Maďarska: Parlament prijal ďalší zákon namierený proti LGBTI ľuďom

Foto: Budapest Pride

Mladí LGBTI ľudia nebudú mať v Maďarsku prístup k informáciám a podpore dôležitej pre ich sebaprijatie.

Maďarský parlament včera schválil ďalší zákon obmedzujúci práva LGBTI ľudí. Tentoraz po vzore Ruska prijali zákaz „propagácie“ otázok rodovej identity alebo inej sexuálnej orientácie smerom k osobám do 18 rokov. Zo 158 hlasujúcich poslancov a poslankýň bol iba jeden hlas proti. Jeden hlas. Tento zákaz Viktor Orbán pripojil k návrhu, ktorý sa týkal penalizácie pedofílie, čím tieto dve témy nielenže odsúdeniahodne spojil dokopy, ale odporcom zákazu šírenia informácií o rodovej identite a sexuálnej orientácii sťažil možnosť hlasovať proti.

Zákaz bude platiť pre školy, ako aj pre akékoľvek verejné aktivity. Ide nielen o obmedzenie slobody prejavu, ale aj obmedzenie práv detí. Mladí LGBTI ľudia tak nebudú mať prístup k potrebnej podpore a k informáciám potrebným pre ich zdravý vývoj, v dôsledku čoho je možné očakávať zhoršenie ich duševného zdravia a procesu sebaprijatia. Takéto zákony posilňujú predsudky, homofóbiu a transfóbiu. Mladí LGBTI ľudia budú viac zraniteľní a šikanovaní, pričom situácia v Maďarsku bola už aj doposiaľ dosť alarmujúca. Podľa prieskumu z roku 2020 polovica učiteľov a učiteliek zažila medzi svojimi študentmi a študentkami predsudky voči LGBTI ľuďom. A podľa štúdie z roku 2017 sa viac ako polovica mladých LGBTI ľudí necíti v škole bezpečne z dôvodu svojej sexuálnej orientácie.

Smutné správy z Maďarska: Parlament prijal ďalší zákon namierený proti LGBTI ľuďom
Foto: Budapest Pride

Maďarsko tak po zákaze právnej tranzície a obmedzení rodičovských práv ľudí inej sexuálnej orientácie pridalo ďalší útok na základné práva LGBTI ľudí. Ako uvádzajú maďarské ľudskoprávne organizácie, spomedzi maďarských LGBTI ľudí až 42 % rozmýšľalo nad samovraždou a až 30 % sa o ňu pokúsilo. Toto je dôsledok homofóbnej a transfóbnej vlády Viktora Orbána, pričom po prijatí tohto zákazu je možné očakávať len ďalšie zhoršenie situácie LGBTI ľudí. A to obzvlášť v súvislosti s blížiacimi sa voľbami v Maďarsku, ktoré pravdepodobne prinesú ďalšie útoky na LGBTI ľudí. Otázkou je, kde to má koniec? Zdá sa, že Viktor Orbán sa necíti byť nijako viazaný ľudskoprávnymi a demokratickými princípmi, na ktorých je postavená Európska únia. A čo s tým dokážu ostatné krajiny Európskej únie spraviť? LGBTI ľudia v Maďarsku už oprávnene pociťujú skepsu a beznádej.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Autor Lucia Plaváková

Ako advokátka sa vyše 10 rokov venuje právam osôb s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a ľudskoprávnemu aktivizmu. Od roku 2015 poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v právnych otázkach, súvisiacich s ich sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou. Záleží jej na presadzovaní základných hodnôt, na ktorých je postavená demokracia a preto sa venuje ochrane práv menšín a prehliadaných skupín obyvateľstva, boju proti extrémizmu a proti nenávistným prejavom. So svojou partnerkou vychováva dcéru.

Paula o tranzícii: Vidím, že je pre mnohých nepochopiteľné a neprijateľné, že by sa „muž chcel stať ženou“

Paula o tranzícii: Vidím, že je pre mnohých nepochopiteľné a neprijateľné, že by sa „muž chcel stať ženou“

Keď Sofia vyšla von ako žena, cítila sa nesmierne šťastná! Dovtedy žila svoj „sen“ len doma v zamknutej izbe

Keď Sofia vyšla von ako žena, cítila sa nesmierne šťastná! Dovtedy žila svoj „sen“ len doma v zamknutej izbe