in ,

77 % LGBTI+ párov sa nedrží za ruky na verejnosti z obavy pred napadnutím! Zmeniť to chce Dúhová stužka

Toto bude veľké! Osem mimovládnych iniciatív z celého Slovenska sa spojilo do kampane, ktorej cieľom je spoločne bojovať proti predsudkom a nenávisti voči LGBTI+ ľuďom. V najbližších dňoch zaplavia Slovensko dúhové stužky, ich pripnutím môže verejnosť vyjadriť podporu queer komunite.

Kampaň Dúhová stužka štartuje pri príležitosti blížiaceho sa 17. mája – Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT). Pripomíname si vtedy vyradenie homosexuality z medzinárodného zoznamu chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou (1990). Odvtedy uplynulo už vyše tridsať rokov, avšak LGBTI+ ľudia sa stále na Slovensku stretávajú s predsudkami, stereotypmi a nepochopením ich okolia, spoločnosti či štátnych inštitúcií. Väčšina z nich stále nemá prístup k základným právam a čelí tak nespravodlivému zaobchádzaniu v každodennom živote, čo výrazne vplýva na dôstojnosť a kvalitu života queer ľudí. Aj na toto chce upozorniť kampaň Dúhová stužka, ktorú spustilo občianske združenie Saplinq už po druhý raz.

„Prostredníctvom dúhovej stužky môžu ľudia ukázať, že sa v ich okolí môžu LGBTI+ ľudia cítiť bezpečne a zároveň tým podporiť dúhové organizácie pôsobiace na Slovensku. Kampaň reaguje na nedostatok pocitu bezpečia LGBTI+ ľudí vo verejnom priestore. Až 77 % LGBTI+ párov sa nedrží za ruky na verejnosti z obavy pred napadnutím. Toto je však vec, ktorú nevyriešia samotní queer ľudia, ale do jej riešenia by sa mala zapojiť celá spoločnosť. Je to naša spoločná zodpovednosť, aby všetci ľudia cítili rešpekt k ich autonómii a prijatie ich inakosti, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Viditeľným nosením dúhovej stužky (symbolu) môžeme vytvárať bezpečné priestory pre LGBTI+ ľudí, aby sa nemuseli báť byť sami sebou,“ vysvetľuje riaditeľ občianskeho združenia Saplinq a autor myšlienky Róbert Furiel.

77 % LGBTI+ párov sa nedrží za ruky na verejnosti z obavy pred napadnutím! Zmeniť to chce Dúhová stužka
duhovastuzka.sk

Kampaň Dúhová stužka má však tento rok ešte ambicióznejšie ciele. Po prvý raz totiž slúži ako platforma, ktorá združuje LGBTI+ organizácie naprieč Slovenskom. Cieľom je teda nielen zvýšiť povedomie verejnosti o životoch LGBTI+ ľudí a viditeľne vyjadriť podporu queer komunite, ale aj podporiť dúhové organizácie na Slovensku. Zapojilo sa celkom osem queer iniciatív: PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych, Inokraj / Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, športový klub Lotosové kvety, študentský spolok Light FiF UK, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí a Divadlo Nomantinels. Dúhovú stužku tak verejnosť môže získať finančnou podporou jednej z organizácií podľa vlastnej preferencie.

Bezpečnosť LGBTI+ ľudí v atmosfére nenávistných prejavov

Na Slovensku štát nezbiera systematicky dáta o nerovnom prístupe k LGBTI+ ľuďom či o kvalite ich života. Z celoslovenského prieskumu, ktorý v druhej polovici roku 2017 realizovala Iniciatíva Inakosť však vieme, že až 81,8 % respondentov a respondentiek z komunity LGBTI+ ľudí nad 15 rokov uviedlo ako najvážnejšie problémy predsudky, stereotypy a nepochopenie zo strany spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí. Až 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. A viac ako polovica považuje za najzávažnejší problém aj stigmu, nadávky, šikanu v škole. 

Vďaka európskym štatistikám ako je Eurobarometer (2019) tiež vieme, že až 35 % ľuďom na Slovensku by prekážalo, ak by osoba v najvyššej volenej politickej funkcii bola gejom, lesbou alebo bisexuálna. Iba 21 % verejnosti by prijalo, ak by ich dieťa randilo s osobou rovnakého pohlavia. Situácia na pracovisku nie je o nič lepšia: 35 % ľudí by prekážalo, ak by ich kolega alebo kolegyňa v práci bol/a gej, lesba alebo bisexuál.

77 % LGBTI+ párov sa nedrží za ruky na verejnosti z obavy pred napadnutím! Zmeniť to chce Dúhová stužka
duhovastuzka.sk

„Na pocit bezpečia zásadne vplýva okolie, v ktorom sa človek nachádza, ľudia, ktorými je obklopený. Mnoho LGBTI+ ľudí si kvôli nenávistným prejavom od ľudí, ktorí sú verejne činní, ale aj od svojho okolia vrátane rôznych „dobre mienených“ vtipov, vybuduje apriórnu nedôveru voči majorite, stály pocit ohrozenia a nebezpečia. Tento pocit sa veľmi ťažko prekonáva človeku samotnému, preto je nevyhnutné, aby ľudia z majoritnej spoločnosti v jeho/jej okolí ukázali, aj nosením symbolickej stužky, že LGBTI+ ľudí podporujú, rešpektujú, vyjadrujú s nimi solidaritu a chcú, aby sa pri nich cítili bezpečne,“ apeluje riaditeľ Saplinqu Róbert Furiel.

Celú tlačovú správu možno nájsť na webe PRIDE Košice.

Čo si myslíš o článku?