in

Pomôžte združeniu žiakov prinášať na stredné školy rešpekt a porozumenie

Ilustračné foto: Sam Balye/Unsplash

Vonzoskrine je neformálne združenie, ktoré sa snaží poukázať na pretrvávajúcu nenávisť voči menšinám a bojovať voči nenávistným prejavom v spoločnosti. Ich najnovším cieľom je zmeniť 20 stredných škôl na Slovensku na inkluzívne a tolerantné do konca školského roka 22/23. Tento cieľ chcú dosiahnuť tromi aktivitami:

  • Natočia a odpremietajú žiactvu stredných škôl študentský dokumentárny film o nenávisti. Na jeho konci ukážu, ako s nenávisťou v škole bojovať.
  • Spoja aktívnych žiakov a žiačky s odborníkom na problém, ktorý chcú vyriešiť, aby žiaci vedeli neskôr tento problém riešiť aj sami
  • Zorganizujú doplnkové školenia pre pedagogický zbor. 

Aby mohli tieto plány uskutočniť, spustili finančnú čiastku na StartLabe, ktorú môžete podporiť na tomto linku.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk


Čo si myslíš o článku?