in

Dôležitý krok pre transrodových ľudí na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva ruší podmienku kastrácie pri právnej tranzícii

Foto: PRIDE Košice

Chýbajúce metodické usmernenie pre medicínsku tranzíciu vážne komplikovalo život a zasahovalo do dôstojnosti transrodových ľudí. Ako informuje Iniciatíva Inakosť, už v apríli 2019 sfinalizovala pracovná skupina na ministerstve zdravotníctva odborné usmernenie na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia.  Napriek tomu ministerstvo nebolo schopné tento dokument prijať počas pôsobenia troch rôznych ministrov. Do platnosti vstúpilo až po urgenciách zo strany odbornej obce. Po viacerých úpravách nakoniec usmernenie schválil minister Vladimír Lengvarský 22. marca 2022 a v apríli ho publikovali vo Vestníku MZ SR

Ako zdôraznili v spoločnom vyhlásení PRIDE Košice, Saplinq a PRIZMA, ide o historický krok, na ktorý trans komunita čakala 40 rokov. „Veríme totiž, že bude obrovským benefitom pre transrodových ľudí a rozšíri spektrum lekárov a lekárok, na ktorých sa môžu transrodoví ľudia obrátiť, ak sa rozhodnú pre medicínsku tranzíciu,“ píšu v stanovisku. Podľa ich slov je najzásadnejšou zmenou, ktorú usmernenie prináša pre trans ľudí, zrušenie podmienky kastrácie pre právnu tranzíciu. 
Viac informácií na webe PRIDE Košice a Iniciatívy Inakosť.

Dôležitý krok pre transrodových ľudí na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva ruší podmienku kastrácie pri právnej tranzícii
Foto: Iniciatíva Inakosť

Čo si myslíš o článku?

Autor Roman Samotný

Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského, pracoval ako redaktor v tlačovej agentúre SITA a týždenníku Plus 7 dní, následne pôsobil ako dramaturg a scenárista v TV JOJ. V súčasnosti sa venuje organizovaniu podujatí a marketingu pod vlastnou značkou Queer Slovakia. Okrem toho sa venuje aj hudbe ako DJ Vesnu.

Už je známy termín Dúhového PRIDE Bratislava 2022, tento raz bude aj dúhový sprievod mestom

Už je známy termín Dúhového PRIDE Bratislava 2022, tento raz bude aj dúhový sprievod mestom

Klasik slovenskej housovej scény ThomasDeXter bude na Homomate koketovať s technom

Klasik slovenskej housovej scény bude na Homomate koketovať s technom