in ,

Firmy vyzvali vedenie Slovenska na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí

Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzva, pod ktorú sa podpísalo už 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.

Firmy pôsobiace na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku, ich snahy sa však nestretávajú s realitou slovenskej spoločnosti. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. Súkromný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, spoločne vyzvalo na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzvu adresovali vedeniu krajiny.

„Témy inklúzie, rovnosti a diverzity sú pre spoločnosť IKEA absolútne kľúčové. Chceme, aby sa ľudia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít cítili ako doma, a to nielen v IKEA, ale kdekoľvek. Toto sa snažíme uplatňovať nie len smerom k našim zákazníčkam a zákazníkom, ale predovšetkým smerom k našim zamestnankyniam a zamestnancom,” hovorí Martina Hlisnikovská, manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu IKEA. 

Diskriminácia v spoločnosti negatívne vplýva na pracovné prostredie

Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizovala prieskum o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku. „Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia. 6,6 % zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity,” popisuje situáciu Anna Podlesná, CSR manažérka z Profesie.

„Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom. Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia. Následne dochádza k nárastu nákladov na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady,” vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko.

Okrem zhoršeného psychického zdravia zamestnancov sú to taktiež ekonomické negatíva. Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Svetová banka odhaduje straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

Firmy spoločne odprezentovali výzvu na tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Očakávajú, že postupne sa budú pridávať aj ďalší zamestnávatelia. 

Celú tlačovú správu aj zoznam zapojených firiem možno nájsť na tomto linku

Čo si myslíš o článku?