in ,

LGBTI+, LGBTIQ, LGBT, GLBT. Ktorá skratka je správna?

O korektných pojmoch a rešpektujúcom jazyku bola diskusia Tepláreň naživo, ktorú si môžete pozrieť aj online

Vo svete sa používajú rôzne skratky a v podstate mnohé sú správne. Kvôli zrozumiteľnosti a zjednodušeniu komunikácie u nás prevláda používanie skratky LGBTI+, na ktorom sa zhodli viaceré organizácie. Ich zámerom bolo nájsť preferovanú skratku, aby ľudia, ktorí sú neznalí témy, neboli zmätení z nových písmen. Faktom je totiž, že otázka sexuálnej orientácie a rodovej identity sa naďalej vyvíja. „To plus vyjadruje ďalšie identity. Cieľom je, aby sa skratka priveľmi nerozširovala, pretože by mohla stratiť obsah. Ide o konkrétnych ľudí,“ uviedla expertka z Iniciatívy Inakosť Jana Jablonická Zezulová.

Skratka označuje lesby, gejov, bisexuálnych ľudí, transrodových ľudí a intersex ľudí. Jablonická Zezulová spomína časy, kedy ešte boli len dve písmená: LG. „Ja si ešte pamätám, ako sa na konci 90. rokov používalo LG na označovanie komunity lesieb a gejov, postupne sa pridávali ďalšie písmenká. V rámci komunity sa totiž zviditeľňovali aj ďalší ľudia,“ pokračuje expertka.

Niektorí ľudia možno postrehli aj skratku GLBT, čo bol podľa nej viedlo k debatám medzi lesbami a gejmi v rámci komunity. Nakoniec však vznikla zhoda začínať s písmenom L. Ženy boli často aj v rámci komunity menej viditeľné, odsúvané na druhú koľaj. Takto bola ženská identita aspoň v rámci skratky hneď na začiatku.

Zo všetkých pojmov bol práve pojem „lesby“ najstarší. Poznali ho u nás a používali ho aj prvorepublikoví aktivisti. Pojem, ktorý označuje ženy milujúce ženy, siaha až do antických čias. „Ostrov Lesbos dal názov identite. Má najstaršiu históriu a tá kontinuita je tam neprerušená niekoľko storočí,“ vysvetľuje Jablonická Zezulová.

Pojem „gej“ je v rámci našej histórie naopak nový. Snažil sa nahradiť nadávky a neúctivé označenia mužov, ktorí milujú mužov. „Snažíme sa ho dostať do slovenského jazyka, aby sme anglickú verziu nahradili tou slovenskou,“ povedala Jablonická Zezulová.

Angličtina sa dostala do nášho jazyka nielen pri rozdiele slova „gay“, a „gej“, ale aj pri vyslovovaní skratky LGBTI+. „V neformálnej komunikácii pri našej generácii máme veľa anglických slov, ktoré používame. Ak si do toho dáme spoločenský kontext, keď často vnímame veci, ktoré sú zahraničné, ako cudzie alebo ako nanútené, tak vo verejnej komunikácii je lepšie používať slovenskú skratku,“ poznamenal Dominik Holič z Büro Milk, kde vytvorili Dúhový kompas.

Podľa jeho slov máme v jazyku nástroje, ktoré nám umožnia, aby aj LGBTI+ ľudia boli vnímaní ako prirodzená súčasť spoločnosti. Ako uviedol, je teda dobré používať skratku konzistentne so slovenskou výslovnosťou.

Úplne v poriadku sú podľa neho aj synonymá. „Pekným synonymom by mohlo byť prídavné meno „dúhoví“. Viem však, že sa s tým nie každý vie stotožniť. Aj keď sa povie dúhová komunita, tak nie každý sa cíti súčasťou komunity. V rámci textu, keď používame pričasto skratku LGBTI+ a chceme to obmeniť, tak môžeme použiť prídavné meno „dúhoví“ a je to úplne v poriadku, pričom to pekne obohatí text,“ poukázal Holič.

Konštatuje však, že čo sa týka iných synoným, nemáme konzistentne zadefinované niečo, čo by sme mohli používať. Sme podľa neho na začiatku, a tak je zatiaľ v poriadku, že máme jednu skratku a jednu alternatívu. To umožní, aby bolo téma v zrozumiteľnej rovine, a postupne sa môže obohacovať aj náš slovník. Napríklad aj o slovo queer, prípadne kvír, ktoré sa môže stať dominantným výrazom pre LGBTI+ ľudí. Čo presne toto slova znamená? Zisti viac o základnej terminológii v rámci diskusie Tepláreň naživo. Vznik debaty podporila Rosa Luxemburg-Stiftung e.V., zastúpenie v Českej republike.


Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?