Ďalšie novinky

  • Diana Pruchnerovičová
    in ,

    Diana Pruchnerovičová

    Riaditeľka Dúhového PRIDE Bratislava

    Posúva sa podľa teba Slovensko v LGBT téme? Vnímam to v takých dvoch vetvách. Jedna je politická, alebo teda legislatívna, druhá vetva je „ľudská“. Tá prvá sa síce nehýbe, no tá druhá napreduje. Citeľnejšie je to určite v hlavnom meste, no aj tak celý výsledok a posun záleží od nás samých. More