in

Dúhový kompas vám pomôže zorientovať sa v LGBTI+ téme

Foto: WOKANDAPIX/Pixabay

Dúhový kompas je súbor štyroch nástrojov pre médiá, organizácie aj jednotlivcov, ktorí chcú o LGBTI+ ľuďoch a témach hovoriť citlivo, s rešpektom a bez predsudkov.

Existuje sedem princípov, ako sa dá písať a hovoriť o LGBTI+ ľuďoch a témach s rešpektom. Odporúčania vznikli v spolupráci zástupkýň a zástupcov LGBTI+ organizácií, novinárok, novinárov a jazykových odborníkov a odborníčok. 

1. Nevytvárajme falošné dilemy, ktoré rozdeľujú spoločnosť na dva tábory

2. Nebulvarizujme kvír témy na senzácie

3. Pri kvír témach používajme slovenské ekvivalenty anglických výrazov

4. Vyhýbajme sa fakticky nesprávnym pojmom a redukovaniu témy na sexuálny život LGBTI+ ľudí

5. Vyvarujme sa nálepkovaniu

6. Rozprávajme sa s expertmi, expertkami aj s ľuďmi z komunity

7. Pri výbere fotiek a ilustrácií rešpektujme tému, súkromie a rozmanitosť kvír ľudí

Ako pripomína Dúhový kompas, rešpektujúci jazyk pomáha odbúravať predsudky a dáva spoločnosti signál, že LGBTI+ ľudia a témy sú jej prirodzenou súčasťou. Práve preto Dúhový kompas taktiež prináša rozsiahly slovník dúhových pojmov. 

Ak chcete lepšie porozumieť LGBTI+ témam, odporúčame sa porozprávať s odborníkmi, ktorí sa dúhovým témam aktívne venujú, alebo kvír ľuďom, ktorí ich každý deň žijú. Na Dúhovom kompase nájdete prehľad a kontakty organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť s vašimi otázkami.

Viac informácií sa dozviete na stránke Dúhového kompasu. Dúhový kompas vznikol s kreatívnou a projektovou podporou štúdia Büro Milk.


Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?