in ,

Neustále obavy z odhalenia orientácie môžu byť veľmi vyčerpávajúce, myslí si vrcholový manažér, ktorý je out aj v práci

Jeho orientácia nie je na pracovisku témou, a nie preto, že by to niekomu prekážalo a musel sa skrývať. Naopak, pestrosť je u nich v práci vítaná. S Richardom Hargašom, riaditeľom lokálnej divízie Technology v Accenture Slovensko, sme sa rozprávali o comingoute pred kolegami. A témou bolo aj to, čo firma môže spraviť, aby aj LGBTI ľudia mohli byť v zamestnaní sami sebou. 

Pracuješ vo firme, kde môžeš byť otvorene sám sebou. Prejavuje sa to aj na tvojom výkone a prístupe k práci?

Určite áno. Nezaťažujem sa zbytočne veľkými vecami, ako napríklad, či bude mať moja orientácia vplyv na kariéru, a ani úplne bežnými vecami, keď sa s kolegami rozprávame o tom, čo sme robili cez víkend. Nemusím si dávať pozor, aby som náhodou nevyzradil, že moja polovička je muž.

Akonáhle človek niečo skrýva, musí na to míňať časť svojej energie, ktorá potom chýba niekde inde. Ak nejde len o skrývanie, ale aj o sústavné obavy, čo sa môže stať, myslím si, že to vie byť celkom vyčerpávajúce. 

Ako vyzeral tvoj prvý comingout na pracovisku?  

Do firmy som nastupoval, keď mala 32 zamestnancov a nevidel som dôvod riešiť s kolegami a kolegyňami, akú mám sexuálnu orientáciu. Kariérne som rýchlo postupoval, časom som sa prestal obávať, že by to poznačilo moju prácu.

Comingout bol prirodzený v rámci môjho tímu, kedy sme boli dva roky na projekte v zahraničí a to sa jednoducho nedalo utajiť, keď za mnou chodil priateľ niekedy na víkend.

Richardom Hargašom, riaditeľom lokálnej divízie Technology v Accenture Slovensko

Myslím si, že najprirodzenejší comingout je taký, kde sa na prvom stretnutí nepredstavíte, že ja som gay, ale fungujete ako majorita spoločnosti. Napríklad, že keď hovoríte o svojom súkromí, tak svojho partnera pomenujete mužským rodom. Hetero ľudia sa tiež nepredstavujú, že ja som hetero. 

Čo ti najviac pomohlo, keď si spravil comingout v práci?  

Mal som skvelých ľudí v tíme, takže to išlo úplne hladko. A veľa z nich to asi vlastne tušilo už dávnejšie, len sme sa o tom proste nebavili (resp. ja som sa o tom nebavil). 

Bol si svedkom homofóbie na pracovisku? Ako si to riešil?  

Osobne mám veľké šťastie a nikdy som sa nestretol s homofóbiou na pracovisku voči mojej osobe. Tak isto som to nepozoroval voči iným kolegom. 

Môžeš priblížiť, aké konkrétne kroky robí Accenture, aby vytvoril priateľské prostredie aj voči LGBTI zamestnancom a zamestnankyniam?  

Skúsim byť stručný: našim hlavným cieľom je, aby LGBTI ľudia mohli byť sami sebou. V snahe dosiahnuť to robíme množstvo aktivít, vymenujem len niektoré.

Úplne také základné je nastavenie antidiskriminačnej politiky vo firme, jej presadzovanie a vytvorenie mechanizmu, ako je možné bezpečne hlásiť prípadné porušenia pravidiel.

Ďalšia téma je zrovnoprávnenie benefitov nad rámec toho, čo v súčasnosti poskytuje štát. V oblasti firemných benefitov pre rodiny poskytujeme rovnaké výhody párom opačného pohlavia, ako aj rovnakého pohlavia: napríklad detský kútik, príspevok na dieťa, aj keď nie ste biologický rodič.

Zamestnanci majú možnosť participovať na aktivitách, ktoré si sami organizujú v rámci tzv. Pride Network. Firma poskytuje podporu a aj určitý rozpočet, ale je na ľuďoch v rámci Pride Networku, aby iniciovali aktivitu a dotiahli ju do konca.

Neustále obavy z odhalenia orientácie môžu byť veľmi vyčerpávajúce, myslí si vrcholový manažér, ktorý je out aj v práci

Podporovatelia vo firme sa môžu prihlásiť za LGBTI spojenca (LGBTI Ally). To sú  ľudia, ktorí sa k LGBTI hlásia alebo len – ako súčasť väčšiny – podporujú inklúziu.

Organizujeme rôzne v podstate vzdelávacie a informačné aktivity. Napríklad interné workshopy na témy „vychovávam LGBTI dieťa“, „transrodoví ľudia“, „dimenzie ne-rovnoprávnosti LGBTI ľudí na Slovensku“.

Ďalej spomeniem socializáciu, či už v rámci Pride Networku alebo spolu s našimi spojencami. Napríklad 3 roky po sebe sme boli spoločne ako firma na Pride v Bratislave alebo sme spravili interne raňajky pre našich spojencov v firme. Tieto aktivity teraz dosť trpia pre COVID-19 pandémiu.

Neustále obavy z odhalenia orientácie môžu byť veľmi vyčerpávajúce, myslí si vrcholový manažér, ktorý je out aj v práci

Akú úlohu podľa teba zohrávajú firmy pri presadzovaní ľudských práv?  

Firmy si mnohokrát neuvedomujú, akú majú silu pri nastolení a riešení celospoločenských tém, vrátane podpory LGBTI. V čase, keď predstavitelia štátu vytrvalo ignorujú a neberú do úvahy potreby nezanedbateľnej časti občanov Slovenska, môžu práve firmy vyslať pozitívny signál ohľadne témy LGBTI a prispieť tak k celospoločenskej diskusii, ktorá bude založená na faktoch.

Napríklad, keby sa spojili všetky telekomunikačne firmy alebo všetky banky na Slovensku a spravili spoločnú kampaň, ktorá by humanizovala LGBTI ľudí a ukázala, že si rovnako zaslúžia pozornosť spoločnosti ako iní ľudia na Slovensku, tak by sa nemuseli báť, že zákazníci odídu niekam inam, lebo by nemali kam. To isté sa týka finančnej podpory LGBTI aktivít. 

Vnímaš v tomto smere posun na Slovensku, sú firmy viac ochotné riešiť diverzitu?  

Vnímam posun v riešení diverzity v rámci firiem. Nevnímam až taký posun v celospoločenskom dopade.

Neustále obavy z odhalenia orientácie môžu byť veľmi vyčerpávajúce, myslí si vrcholový manažér, ktorý je out aj v práci

Ako by si celkovo zhodnotil situáciu na Slovensku, zlepšuje sa postavenie LGBTI komunity?

Môj osobný názor je, že za posledné roky sme sa až tak veľmi neposunuli. Prispieva k tomu hlavne zneužitie tejto témy v politickej rovine na populistické účely a nadbiehanie určitým voličom. Nie je nič ľahšie ako ľudom, ktorí bojujú so svojimi osobnými problémami, predhodiť spoločného nepriateľa, ktorého jediným problémom je inakosť.

Výsledkom je, že napr. v prieskume Globsec Trends 2020 až 49 percent respondentov zo Slovenska označilo LGBTI za nemorálnu a dekadentnú ideológiu.

Politici svojimi vyhláseniami prispievajú k dehumanizácii nie zanedbateľnej časti obyvateľstva Slovenska. LGBTI ľudia tu však žijú, pracujú, platia dane a prispievajú k rozvoju spoločnosti.

V jednom prieskume, ktorý organizovala EU sa vyše 60 percent ľudí na Slovensku vyjadrilo, že osobne nepozná žiadneho LGBTI človeka. Najlepšie riešenie pre LGBTI komunitu na Slovensku by bolo, keby každý otvorene hovoril o svojej sexuálnej orientácii. Väčšina by bola prekvapená, že má niekoho takého v rodine alebo vo svojom okolí a nemá s ním vlastne žiadny reálny problém, iba ho v skutočnosti nepozná.  

Spoločnosť Accenture prispela aj do Fondu pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis. Prečo ste sa rozhodli spraviť takýto krok?

V prvom rade preto, lebo je to správne. Podpora diverzity a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia pre všetky skupiny našich zamestnancov je súčasťou DNA Accenture a na Slovensku patríme k popredným firmám v oblasti inklúzie LGBTI kolegov. Naše aktivity sú primárne zamerané smerom dovnútra firmy, ale vzhľadom na širší záber tejto témy a jej celospoločenský dopad, máme aj presah do verejného života.

Aj preto sme sa v situácii, keď ministerstvo kultúry zamietlo dotácie pre projekty LGBTI organizácií, rozhodli podporiť túto znevýhodnenú skupinu a suplovať tak trochu úlohu štátu.

Neustále obavy z odhalenia orientácie môžu byť veľmi vyčerpávajúce, myslí si vrcholový manažér, ktorý je out aj v práci

Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?

Najdôležitejšie LGBTI osobnosti súčasnosti v Hollywoode

Najdôležitejšie LGBTI osobnosti súčasnosti v Hollywoode (1. časť)