in ,

Stojíme pri vás, odkazujú LGBTI+ ľuďom na Slovensku ďalšie úspešné firmy

Foto: Benoît Prieur

Keďže štát zlyháva a robí naozaj primálo, aby sa ľudia z dúhovej komunity necítili ako občania druhej kategórie, jeho úlohu musia suplovať aspoň firmy. Podporujú LGBTI+ ľudí nielen symbolicky, ale často aj svojou prácou či financiami, aby tak pomohli zmierniť diskrimináciu. 

V našom online magazíne sme zverejnili viacero článkov, ktoré ukazujú príklady, ako sa snaží firemný sektor prispieť k tomu, aby aj Slovensko bolo férovou krajinou. Rešpekt voči LGBTI+ ľuďom ukázali aj nasledujúce spoločnosti. Ich zástupcovia nám prezradili, prečo sa rozhodli podporiť dúhovú komunitu.

Santiago Mendez Galvis, vedúci filantropie, Lenovo Foundation

Podpora pre LGBTI+ by nemala byť iba o symbolických gestách, akými môže byť napríklad dúhové firemné logo, alebo že si na Pride eventy zabezpečíme párty autá v sprievode. Podpora by mala mať predovšetkým formu zmysluplných akcií na pomoc komunite. Takými môžu byť zvyšovanie povedomia o problémoch LGBTI+ ľudí alebo podpora kultúrnych podujatí ako Filmovy festival inakosti, a to nielen počas Pride mesiaca, ale priebežne počas celého roka. Iniciatívy ako LGBTI+ fond Nadácie Pontis nám dokážu pomôcť posunúť ručičku váh viac smerom k posilneniu pozitívneho vnímania LGBTI+, čo je veľmi dôležité najmä v prostredí, v ktorom momentalne žijeme.

Santiago Mendez Galvis

Myslim si, ze súkromný sektor má spoločenský záväzok a môže byť tým hýbateľom, ktorý prináša zmenu a vytvára príklady dobrej praxe. Väčšina korporátnych firiem má silné antidiskriminačné vnútorné smernice, ktoré im zároveň pomáhajú uspieť na trhu.  Diverzita je trhovou výhodou a my v Lenove ju podporujeme aj prostredníctvom fondu Lenovo Foundation, ktorého cieľom je podpora menšín a znevýhodnených komunít cez technológie a vzdelávanie.

Ján Anguš, zakladateľ, Fusakle

Je pre nás nepochopiteľné, že sa v 21. storočí a po tom, ako sa zrušilo otroctvo a ženy môžu voliť, znovu bavíme o základných ľudských právach na normálny život. Tu nie je ani čo obhajovať, pretože nevidíme rozdiel medzi hetero a homo. Všetci sme rovnoprávni členovia spoločnosti, pracujeme, platíme dane, máme rodiny, zúčastňujeme sa na dianí okolo nás. Je úplne jedno či to je muž-žena, muž-muž, žena-žena. Preto bolo pre nás úplne prirodzené podporovať LGBTI+ komunitu rovnako ako hetero. Bez rozdielu.

Ján Anguš

Magdalena Leimerová, manažérka komunikácie spoločnosti Unilever pre ČR a SR

Podpora komunity LGBTI+ je ústřední součástí naší strategie v oblasti podpory spravedlnosti, rozmanitosti a inkluze. Jakožto mezinárodní zodpovědná firma je naší povinností přispět k budování spravedlivější společnosti s větší podporou rozmanitosti. Chceme vytvořit lepší a inkluzivnější budoucnost pro každého, protože věříme, že každý – nejen náš zaměstnanec – má právo na plný rozvoj svého skutečného já, a tedy i potenciálu. Kromě zajištění toho, aby naše vlastní pracoviště bylo inkluzivní a bez diskriminace, prosazujeme práva LGBTI+ globálně i lokálně. Důsledně podporujeme začlenění této komunity prostřednictvím našich spojenců a vlastních značek – lokálně zejména skrze značku Ben & Jerry‘s, abychom nejen podporovali projekty se skutečným pozitivním dopadem, ale také bourali nezdravé stereotypy.

Magdalena Leimerová

Martin Mrva, riaditeľ marketingu, Dedoles

Značka Dedoles dlhodobo podporuje diverzitu a inklúziu v spoločnosti. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou aj našich firemných hodnôt. Počas mesiaca jún, ktorý je celosvetovo známy aj ako PRIDE mesiac, naša spoločnosť otvorene prejavila sympatie LGBTI+ komunite, ktorá na Slovensku čelí diskriminácii a nepochopeniu. My v Dedolese veríme, že sa netreba báť ukázať svetu svoje skutočné a pravé ja. Preto sme na podporu ľudí z LGBTI+ komunity vytvorili aj Dúhovú kolekciu a vďaka kampani Dúhové komentáre pod našimi Pride príspevkami sme vyzbierali 5 000 eur, ktoré poputujú Fondu pre podporu LGBTI+ komunity v Nadácii Pontis. Svet predsa nie je čierno-biely, ale plný pestrosti, individuality a radosti. Chceme spolu s ľuďmi búrať predsudky v móde aj v spoločnosti a ukazovať, že sa nesmieme báť byť originálni, iní a farební.

Stojíme pri vás, odkazujú LGBTI+ ľuďom na Slovensku ďalšie úspešné firmy

Zsolt Patik, riaditeľ, Janssen Slovensko, Johnson & Johnson

Hodnoty ako rozmanitosť, spravodlivosť a rovnoprávnosť sú pre nás v spoločnosti Johnson & Johnson kľúčové. Rozhodli sme sa podporiť organizáciu Inakosť, pretože aktívne hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI+ ľudí, čo vnímame ako veľmi zmysluplnú a dôležitú prácu. Sme presvedčení, že je potrebné sa verejne postaviť proti diskriminácii, aby sa naša spoločnosť stala inkluzívnejšou a aby sa každý jednotlivec cítil vypočutý a rešpektovaný. Odmietnime žiť v netolerantnom svete! Inšpirujme k zmene!

Zsolt Patik

Michal Przewlocki, konateľ, Inštitút zdravia a krásy FRAIS

Inštitút zdravia a krásy FRAIS dlhodobo podporuje krásu rozmanitosti a v našej spoločnosti veríme v úplnú inklúziu všetkých komunít. Tieto hodnoty sú vitálnou súčasťou nášho pracoviska a našej komunikácie.

Naša poliklinika bola založená s cieľom poskytovať najmodernejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou sú zákroky postavené na vedeckom pokroku v medicíne. Tak ako v zdravotnej starostlivosti, ani v spoločnosti nie je čas neustále čakať a odkladať problémy, ktoré bránia ľuďom žiť plnohodnotný a šťastný život.

Michal Przewlocki

Vidíme, že na Slovensku sú dlhodobo zanedbávané základné práva LGBTI+ ľudí, a preto ako spoločnosť považujeme za dôležité podporovať organizácie, ktoré sa snažia o zrovnoprávnenie práv všetkých ľudí na Slovensku. Ďalej veríme, že práve dlhodobou edukáciou a poukazovaním na problémy v spoločnosti vieme Slovensko zmeniť na lepšiu a modernejšiu krajinu, na ktorú môžeme byť hrdí.

Markéta Piecuchová, Compliance Officer, Swiss Re

Ve Swiss Re jsme přesvědčeni, že každý by měl mít svobodu být tím, kým skutečně je, bez obav z diskriminace a předsudků. Našim cílem je vytvoření rovného a spravedlivého pracoviště pro všechny, pracoviště, které je inkluzivní a které posiluje rozmanitost-diverzitu pracovní síly. Vědět, že všichni jsme přijímáni bez ohledu na naši rasu, pohlaví, víru či sexualitu, snižuje naše starosti, dělá nás šťastnější a umožňuje nám věnovat plnou pozornost práci. To by mělo být v zájmu každého zaměstnavatele, aby na svém pracovišti vytvořil inkluzivní prostředí  a aby sám vedl příkladem.

Markéta Piecuchová

Velmi rádi přispějeme do Fondu pre podporu LGBTI+ komunity na Slovensku. Projekty, které se z tohoto fondu financují, dělají velmi důležitou práci, pomáhají vytvořit a rozvíjet naši společnost tak, aby měla více porozumnění, aby byla více tolerantní a konec konců více inkluzivní. Potom se tyto dva světy mohou spojit, svět pracovní-korporátní se světem veřejným. A tedy na konci dne, když člověk opouští své pracoviště, nemusí se měnit a nic skrývat, může být tím, kým doopravdy je a stále naplno akceptován a přijat i širokou společností.

Čo si myslíš o článku?

Kámo, toto je párty, ktorú chceš. Pop music aj techno si užiješ na novej LGBTI+ akcii

Kámo, toto je párty, ktorú chceš. Pop music aj techno si užiješ na novej LGBTI+ akcii

Nevyhýbajú sa ani intímnostiam, projekt Teplé víno prináša otvorené rozhovory o LGBTI+

Nevyhýbajú sa ani intímnostiam, projekt Teplé víno prináša otvorené rozhovory o LGBTI+