in ,

Správne a právne s Plavákovou: Vyšle Európsky súd pre ľudské práva jasný signál párom rovnakého pohlavia?

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) komunikoval sedem nových prípadov týkajúcich sa diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Poľsku, a to v kontexte absencie právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia. Uvedené prípady sú založené na širokom spektre právnych problémov, ktoré v Poľsku (podobne ako na Slovensku) spôsobujú diskrimináciu ľudí inej sexuálnej orientácie.

Od nemožnosti zmeniť priezvisko na spoločné s partnerom alebo partnerkou, cez nemožnosť spoločného poistenia určeného pre páry, neuznanie manželstva uzatvoreného v zahraničí až po nemožnosť uzavrieť akýkoľvek zväzok. ESĽP sa tak bude musieť vysporiadať s celou sériou otázok týkajúcich sa vylúčenia párov rovnakého pohlavia z inštitútu manželstva, absenciou akejkoľvek alternatívnej právnej formy uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia, či diskrimináciou párov rovnakého pohlavia v dôsledku priznania určitých práv iba párom odlišného pohlavia.

Je možné predpokladať, že ESĽP nadviaže na prelomové rozhodnutie v prípade Oliari proti Taliansku, v ktorom konštatoval, že Taliansko porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď párom rovnakého pohlavia neumožňuje žiadnu formu uznania ich zväzku. Otázkou je, či sa bude naďalej držať iba požiadavky minimálneho štandardu pre páry rovnakého pohlavia (napríklad forma registrovaných partnerstiev) alebo nastane aj posun v interpretácii inštitútu manželstva zo strany sudcov a sudkýň ESĽP.

Kým ľuďom s inou sexuálnou orientáciou nezostáva vo viacerých európskych krajinách nič iné, ako pokúsiť sa dosiahnuť zrovnoprávnenie prostredníctvom súdnych konaní, v iných končinách sveta dochádza k zmenám aj bez potreby použitia súdnej cesty. Ako príklad môžem uviesť Čiernu Horu, ktorá nedávno prijala legislatívu umožňujúcu zväzky párov rovnakého pohlavia. Na najlepšej ceste je aj Thajsko, ktoré sa môže čoskoro stať prvou krajinou juhovýchodnej Ázie, ktorá uzákoní zväzky párov rovnakého pohlavia. Návrh zákona už schválila thajská vláda, a tak sa bude čakať už iba na potvrdenie thajským parlamentom. Držím palce!

Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Skvelý dúhový týždeň je za nami, pozrite si fotky

Skvelý dúhový týždeň je za nami, pozrite si fotky

Teplé hity, ktoré zaručene rozpália tvoje leto

Teplé hity, ktoré zaručene rozpália tvoje leto