in ,

Pomoc mladým ľuďom, ako sa brániť násiliu či férové pracovisko – to sú témy kurzov od Inakosti

Radi by ste sa dozvedeli viac o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku, coming-oute dieťaťa, transrodových ľuďoch, o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a ďalších témach spojených s dúhovou komunitou? Prihláste sa na jeden alebo viacero z bezplatných workshopov od Iniciatívy Inakosť

9. 8. o 18:00 – 19:30

Coming-out LGBTI+ dieťaťa alebo mladého človeka doma a v škole

Vysvetlenie, čo je to vnútorný a vonkajší coming-out, kedy k nemu dochádza, ako sa LGBTI+ človek cíti, aké môžu byť vhodné reakcie okolia, ako postupovať pri coming-oute doma alebo v škole, aké reakcie môžu uškodiť mladému LGBTI+ človeku či dieťaťu, či už doma alebo v škole. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

11. 8. o 15:00 – 16:30

LGBTI+ ľudia v práci – čo môže firma robiť pre svojich zamestnancov a zamestnankyne

Slovenský antidiskriminačný zákon zakazuje na pracovisku diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identifikácie. Samotný zákaz diskriminácie na pracovisku je to najmenej, na čo by mali zodpovední zamestnávatelia brať ohľad. V tomto workshope budeme hovoriť o rôznych spôsoboch, akými môžeme budovať inkluzívne pracoviská a angažované firmy, ktorým záleží na kvalite života svojich LGBTI+ zamestnancov a zamestnankýň. Workshop vedie výskumníčka a pedagogička Veronika Valkovičová.

15. 8. o 18:00 – 19:30

Tranzícia a podpora transrodových ľudí

Definovanie základných pojmov, čo predstavuje rodovú nepohodu a ako s ňou pracovať, sociálna, medicínska a právna tranzícia na Slovensku, možnosti podpory transrodových ľudí – napr. psychologická, zdravotná a iné. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

16. 8. o 15:00 – 16:30

Mikroagresie na pracovisku a LGBTI+ ľudia

Na mnohých pracoviskách sa dnes čoraz zriedkavejšie stretávame s priamou diskrimináciou LGBTI+ ľudí, no to neznamená, že naše pracoviská sú úplne inkluzívne. Skúsenosť so šikanou či neprijatím na pracovisku má podľa aktuálnych prieskumov stále veľa LGBTI+ ľudí. V tomto workshope budeme hovoriť o tzv. mikroagresiách – vedomých i nevedomých prejavoch stereotypov voči LGBTI+ ľuďom, ktoré majú zásadný vplyv na ich kvalitu života i práce, vrátane toho, ako bezpečne a vítane sa na pracovisku cítia. Povieme si tiež viac o tom, ako na mikroagresie reagovať a čo môžeme v takých situáciách robiť. Workshop vedie výskumníčka a pedagogička Veronika Valkovičová.

23. 8. o 18:00 – 19:30

Násilie, diskriminácia LGBTI+ ľudí a ako sa brániť

Definovanie základných pojmov, homonegativita, transnegativita, hate crime, hate speech, šikana, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity, v akých oblastiach, aké má formy, ako postupovať pri riešení násilia, diskriminácie. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

Tu sa môžete prihlásiť na online kurzy.

Čo si myslíš o článku?