in ,

LGBTI+ ľudia sú v učebných osnovách spomenutí raz. Ako u nás zmeniť sexuálnu výchovu?

Foto: Silviarita z Pixabay

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo pripravuje novú metodiku o vzťahovej a sexuálnej výchove pre žiakov a žiačky. Súčasné učebné osnovy vznikli v roku 1996.

Učiteľka biológie nám na na druhom stupni základnej školy s vážnym hlasom oznámila, že sa počas najbližších stretnutí budeme rozprávať o intimite. Na stôl položila škatuľku, do ktorej môžeme anonymne vhodiť témy, ktoré by nás zaujímali. Od mojej skúsenosti so sexuálnou výchovou prešlo zhruba dvadsať rokov. 

„Bolo to viac, čo dnes v tejto oblasti zažije väčšina žiakov a žiačok,“ hodnotí Radka Mikšík zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, organizácie, ktorá sa témou vzťahovej sexuálnej výchovy dlhodobo zaoberá. V súčasnosti aj vďaka Nórskym fondom spoločnosť chystá vekovo primerané workshopy o zdraví, bezpečí, rešpekte a súhlase. Takisto vytvára novú metodiku pre slovenských učiteľov a učiteľky a zároveň pracovné zošity pre deti a mládež.

LGBTI+ ľudia sú v učebných osnovách spomenutí raz. Ako u nás zmeniť sexuálnu výchovu?
Radka Mikšík (vľavo) / Foto: Natália Zajačiková

„Na Slovensku nemáme samostatný predmet, ktorý by sa venoval vzťahovej sexuálnej výchove. V učebných osnovách nájdeme prierezový kurz Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorý by mal tieto témy otvárať. Keďže ide o prierezový predmet, jeho súčasti sa nachádzajú v iných, napríklad v občianskej výchove, etike, biológii, náboženstve. Záleží na vôli učiteľov a učiteliek, prípadne koordinátorov v školách, ako sú učebné osnovy naplnené,“ vysvetľuje Radka. V praxi to často vyzerá tak, že si pozvú externé firmy, napríklad také, ktoré vyrábajú vložky, aby deťom pripravili prednášku o menštruácii alebo sexuálne prenosných chorobách. Inokedy zvyknú pozvať okresného gynekológa alebo gynekologičku. 

Cieľom je príprava na materstvo a otcovstvo

Osnovy pre Výchovu k materstvu a rodičovstvu vznikli v roku 1996, odvtedy sa menili len minimálne. Výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzana Bendíková vraví, že v nich nájdeme témy, ako vzťah k telu, ako odolávať rovesníckemu tlaku, no a napríklad téma drog a alkoholu je spojená s prevenciou HIV a AIDS. 

„Už z názvu vyplýva, že cieľom je výchova k tomu, aby sme sa sexu zdržiavali, pripravovali sa na dlhodobý vzťah a tešili sa z toho, že budeme rodičia.“ Učebné osnovy v 90. rokoch vznikli v Štátnom pedagogickom ústave na základe troch dokumentov: Koncepcie štátnej rodinnej politiky, Národného programu prevencie nákazy HIV a AIDS a Národného programu podpory zdravia. Učitelia a učiteľky sa ešte môžu obrátiť na neoficiálny dokument Výchova k manželstvu a rodičovstvu v edukačnom procese od Metodicko-pedagogického centra.

Zuzana pripomína, že vzťahová sexuálna výchova môže byť v každej krajine iná. Debata o jej náplni sa nevedie len na Slovensku. Dobré programy má napríklad Švédsko, Francúzsko či Holandsko. Ako kvalitné ich Zuzana hodnotí, keď sú systematické, otvárajú sa priebežne a poukazujú na pozitívny prístup k bezpečiu, zdraviu, diverzite a rešpektu. 

Problematické sú zas vtedy, keď sa pokúšajú umocniť strach zo sexu, navádzajú k abstinencii alebo zamlčujú objektívne informácie. V Škandinávii sa témami zaoberajú aj školskí zdravotníci, v Holandsku a v Belgicku zas sociálni pedagógovia. Vzťahová sexuálna výchova sa môže zmeniť aj na Slovensku. Keďže práve prebieha Plán obnovy Európskej komisie, Ministerstvo školstva pripravuje reformu vzdelávania, kde by sa mali nanovo stanoviť ciele pre výchovu žiakov a žiačok aj v tejto oblasti. 

Nevzdelanosť vedie v triedach ku konfliktom

„Téma queer vzťahov by mala byť prirodzenou súčasťou učenia sa rešpektu. V súčasných osnovách je spomenutá len na stredných školách. A jediná vec, ktorá je v nich napísaná, je: Homosexuálne vzťahy, bodka, lesbické vzťahy, bodka. Interpretovať si to môže ktokoľvek akokoľvek. Žiaci a žiačky dovtedy mohli vnímať, že ich kamaráti a kamarátky preferujú iný typ vzťahov alebo, že žijú v queer rodinách, no v škole sa s nimi o tom nikto nerozprával. My to nemôžeme ignorovať,“ vraví Radka a Zuzana dopĺňa, že téma queer vzťahov by sa nemala preberať len raz za rok, ale je dôležité o nich hovoriť priebežne.

„Zároveň, keď sa rozprávame o diskriminácii, je dôležité poukázať na to, že LGBTI+ komunita čelí zvýšenej miere násilia a predsudkom.“ Nedostatok vzdelania podľa Zuzany a Radky už dnes vedie ku konfliktom nielen v triedach.

Na získanie ďalších informácií odporúčajú LGBTI+ ľuďom kontaktovať komunitné centrá, ako je Prizma, prípadne iné združenia: Iniciatíva Inakosť, Transfúzia, Dúhoví kresťania. Ak potrebujú pomoc, môžu sa obrátiť napríklad na IPčko. Zuzana a Radka však veria, že väčšina tínedžerov dnes hľadá informácie na instagramových profiloch, preto Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je aktívna aj na sociálnych sieťach, v súčasnosti pracuje intenzívne na komikse Dospej matere

Jej metodika vychádza z vlastných výskumov a z dokumentu UNESCO o sexuálnej výchove. Témy vzťahovej sexuálnej výchovy rozdeľujú podľa vekovej adekvátnosti a sú zamerané napríklad na rešpekt, sexuálne zdravie, pohlavie a rod, kultúru a sexualitu, násilie.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

V parlamente sa množia zákony namierené proti LGBTI+ ľuďom. Kde to má koniec?

V parlamente sa množia zákony namierené proti LGBTI+ ľuďom. Kde to má koniec?

Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii

Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii