in ,

LGBTI+ ľudia stále čakajú na zrovnoprávnenie, odkázala Alexandra z iniciatívy Ide nám o život

Foto: Pohoda festival

Prinášame vám príhovor, ktorý predniesla v rámci festivalu Slovenská Tepláreň Alexandra Demetrianová z iniciatívy Ide nám o život.  

Pozdravujem všetkých, ktorí ste prišli vyjadriť svoju podporu Teplárni a celej LGBTI+ komunite a vyjadrujete solidaritu. Za iniciatívu Ide nám o život sa chcem poďakovať všetkým 31 tisícom ľudí, ktorí podpísali výzvu vláde a parlamentu, vyše 100 občianskym organizáciám a firmám, ktoré výzvu podporili, desiatkam prevádzok, ktoré deklarujú, že ponúkajú bezpečný a rešpektujúci priestor pre LGBTI+ ľudí. 

Ďakujeme, že aj vy ste Tepláreň, ďakujeme, že sa zaujímate o životy LGBTI+ ľudí a vzdelávate sa o tom, čo môžete spraviť vy vo svojom prostredí a svojich komunitách. K iniciatíve Ide nám o život sa pridávajú tisíce ľudí z celého Slovenska, zaujímajú sa o odporúčania pre jednotlivcov, firmy i ogranizácie, ako sa stať symbolickou Tepláreňou a ako vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie pre LGBTI+ ľudí. Vyše mesiac po teroristickom útoku, pri ktorom prišli o život dvaja ľudia z LGBTI+ komunity – Juraj a Matúš – a Radka brutálny útok prežila – dnes totiž LGBTI+ ľudia stále čakajú na skutočnú zmenu a na zrovnoprávnenie.

Tí, ktorí však majú najväčšiu moc zmeniť životy LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí a zaručiť im konečne dôstojný život a rovné práva, sú stále na ťahu. V parlamente pokračujú nenávistné prejavy a útoky na LGBTI+ ľudí, ktoré podnecujú nenávisť a potenciálne aj ďalšie násilie. Požadujeme preto prijatie Etického kódexu poslanca NR SR, ktorý by zaviedol disciplinárnu zodpovednosť za výroky podnecujúce nenávisť na základe rasy, národnosti, etnicity, náboženstva, ako aj sexuálnej orientácie a rodovej identity. Dovoľte, aby som spomenula aj ďalšie požiadavky výzvy Ide nám o život vláde a parlamentu. Každý jeden bod je nesmierne dôležitý, pretože sa týka životov LGBTI+ ľudí.

Požadujeme, aby trestný zákon pristupoval k nenávisti voči sexuálnej orientácii či rodovej identite rovnako vážne ako k nenávisti na základe náboženstva, rasy či národnosti, atď. Dnes sa napríklad o rodovej identite trestný zákon takmer nezmieňuje, pritom transrodoví ľudia zažívajú najviac násilia. Sexuálna orientácia a rodová identita by preto mali byť doplnené k ostatným dôvodom nenávisti v trestnom zákone. Tiež by mali byť posilnené kapacity a špecializácia orgánov činných v trestnom konaní, aby mohli lepšie predchádzať trestným činom z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, a to aj v online prostredí, a zabezpečiť v takých prípadoch spravodlivosť pre obete. Vyžaduje si to celkovo lepšiu výmenu informácií v bezpečnostných zložkách na Slovensku a funkčný systém monitorovania a odstraňovania obsahu na internete, ktorý podnecuje k nenávisti voči LGBTI+ ľuďom vrátane sociálnych sietí.

Štát by sa mal tiež proaktívne venovať vyvracaniu dezinformácií o LGBTI+ ľuďoch – odstraňovaním nezákonného obsahu na sociálnych sieťach, ale aj vytváraním priestoru pre LGBTI+ témy, ľudí a ich životy v programe a spravodajstve verejnoprávnych médií, pretože aj to je ich úlohou.

Školy a vzdelávacie inštitúcie už nemôžu zostávať pasívne a bezradné – mali by byť bezpečnými miestami, kde všetky deti a mladí ľudia vrátane LGBTI+ ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania. Požadujeme preto, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI+ ľuďoch, a to aj v rámci komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktorá dnes na Slovensku takmer neexistuje. Ministerstvo školstva by malo prijať konkrétne opatrenia, aby úspešne predchádzalo prípadom šikany vrátane tej, ktorá sa vyskytuje z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Špeciálna pozornosť by mala tiež byť venovaná riešeniu takejto šikany a mali by byť prijaté postupy aj na predchádzanie prípadom extrémizmu a radikalizácie mládeže.

Je tiež nevyhnutné, aby sme v tejto krajine vybudovali a podporovali bezpečné miesta pre LGBTI+ ľudí, kde by boli dostupné podporné služby, psychologické a právne poradenstvo a aktivity na budovanie komunity a plnohodnotné začlenenie LGBTI+ ľudí do slovenskej spoločnosti. Treba pripomenúť, že Bratislava dnes ako jedna z mála európskych metropol nemá komunitné centrum pre LGBTI+ ľudí.

No a azda to najdôležitejšie je prijať prvé kroky smerom k zákonnému zrovnopráveniu LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí. Vyzývame vládu a parlament, aby prijali zákony, ktoré uznajú existenciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín minimálne formou životného partnerstva vrátane možnosti osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom. Takisto požadujeme prijatie odborného usmernenia a štandardných postupov na ministerstve zdravotníctva, v ktorých sa určia jasné podmienky právnej tranzície a postupy zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí, ktorá je dnes na Slovensku v alarmujúcom stave a kriticky nedostupná. Pri zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou sa nesmú od transrodových ľudí vyžadovať nútené sterilizácie a iné nevyžiadané lekárske postupy. Na tomto sa za uplynulé tri roky zhodla odborná verejnosť a lekárske spoločnosti. Zároveň žiadame uviesť do praxe najnovšie a aktuálne medzinárodné štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorých sa už nepovažuje transrodovosť za chorobu.

Toto sú len prvé a nevyhnutné kroky na ceste k vytvoreniu krajiny, ktorá bude bezpečná a spravodlivá voči LGBTI+ ľuďom, ich rodinám a deťom. Vláda a parlament sú na ťahu, ale je to vaša podpora a náš spoločný tlak, ktorí ich môže presvedčiť, aby konečne konali. 

Ešte raz sa chcem poďakovať v mene iniciatívy Ide nám o život všetkým, ktorí ponúkli a poskytli pomoc a vyjadrili podporu LGBTI+ komunite. Umelcom a umelkyniam a všetkým ľuďom najrôznejších profesií či oblastí života. Ďakujeme, že sme v tom spolu.

Čo si myslíš o článku?