in ,

Kedy prestane Slovensko mučiť trans ľudí?

Foto: Ted Eytan

Iné krajiny preberajú zodpovednosť za nehumánne sterilizácie transrodových ľudí, do ktorých ich v minulosti nútili, Slovensko ich však naďalej vyžaduje.

Holandská vláda sa ospravedlnila transrodovým a intersexuálnym ľuďom za nútené operácie, vrátane sterilizácií, ako podmienky k umožneniu právnej tranzície. Vláda v Holandsku prisľúbila odškodniť ľudí, ktorí tieto operácie museli podstúpiť. Už od roku 2014 môžu mať transrodoví ľudia v Holandsku právnu tranzíciu bez invazívnych, nehumánnych a neželaných medicínskych zákrokov. Dovtedy množstvo ľudí nemalo na výber a boli donútení podriadiť sa zásahom do vlastného tela. 

Holandsko sa tak stane iba druhou krajinou na svete, ktorá bude odškodňovať transrodových ľudí. Prvou bolo Švédsko, ktoré v marci 2017 prisľúbilo odškodniť približne 800 transrodových ľudí, ktorí bolí donútení podstúpiť medicínskej zákroky vrátane sterilizácie, ak chceli prejsť právnou tranzíciou. Švédsky parlament schválil tento návrh o rok neskôr a výška odškodnenia bola stanovená na 225 000 švédských korún, čiže asi 21 tisíc eur pre každú osobu.

„Pre mňa, ako pre transrodového človeka a poradcu pre trans komunitu, je veľmi povzbudzujúce vidieť, že v iných krajinách je proces tranzície nastavený podľa najnovších medicínskych poznatkov a že v Holandsku dokonca prevzali zodpovednosť, ospravedlnili sa a obete diskriminácie a násilia odškodnili. Okrem povzbudenia je to aj frustrujúce, keď si uvedomím, že sme na Slovensku v celkom inej situácii,“ reagoval na správu z Holandska Christián Havlíček, sociálny poradca inPoradne.

Christián Havlíček
Christián Havlíček

Na rozdiel od Holandska či Švédska sa Slovensko zatiaľ nielenže nikomu neospravedlnilo, ale naďalej núti transrodových ľudí podstupovať sterilizácie. A to napriek opakovanému upozorňovaniu, že ide o porušovanie ľudských práv. Aj v nedávno zverejnenej správe Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI) je výzva pre slovenské orgány, aby zabezpečili zrušenie sterilizácie transrodových ľudí ako podmienky na právne uznanie ich pohlavia. Komisia zároveň upozorňuje, že nútené sterilizácie sú okrem iného v rozpore s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. Ako sa zhodujú aj Christián Havlíček a Zara Kromková (komunitná pracovníčka PRIZMA Košice), ani viaceré lekárky a lekári sprevádzajúci ľudí tranzíciou nie sú so súčasnou situáciou spokojní. Aj oni by mali radi k dispozícii také usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré im umožní postupovať v súlade s vedeckým poznaním a modernou medicínskou praxou. To by umožnilo, aby transrodoví ľudia mali konečne možnosť využívať takú zdravotnú starostlivosť, o ktorú majú skutočný záujem.

Prečo sme na Slovensku tak pozadu?

Politickí predstavitelia a predstaviteľky a katolícka cirkev. To sú podľa Zary Kromkovej dva najzásadnejšie dôvody pre zlú situáciu transrodových ľudí na Slovensku. Pripomína, že „politici a političky, ktoré a ktorí viedli, alebo aj v súčasnej dobe vedú našu krajinu, si často budujú politické kariéry na ostrakizácii menšín žijúcich na Slovensku. Svoje o tom vedia Maďari a Maďarky, Rómky a Rómovia, utečenkyne a utečenci, no a už dlhodobo medzi tieto skupiny patria aj LGBTI+ ľudia. Spomeňme si na Igora Matoviča, dnešného premiéra našej krajiny, v období poslednej prezidentskej kampane. Mával pred kamerami kancelárskym papierom, na ktorý si vytlačil LGBT a hovoril o občanoch a občiankach tejto krajiny dehonestujúco, zavádzajúco a podlo útočil na naše životy.“

Zara Kromková
Zara Kromková

Čo by malo Slovensko spraviť?

Hoci je ťažké si predstaviť, že pri súčasnom zložení a nastavení sa vláda bude venovať zlepšeniu situácie LGBTI ľudí, mohli by sa aspoň snažiť dodržiavať svoje vlastné programové vyhlásenie. V ňom vláda deklarovala, že chcú Slovensko zmeniť na „taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť“. Dá sa s radosťou žiť v štáte, ktorý vás núti do neželaných, nehumánnych a nezvratných zásahov do vlastného tela? Asi ťažko. Preto dúfam, že vláda tieto neakceptovateľné zásahy do práv transrodových ľudí čím skôr ukončí. A to by mal byť len prvý krok na ceste Slovenska pri splácaní dlhov voči transrodovým ľuďom. Hlavne by s tým malo Slovensko okamžite začať. Mešká už veľmi dlho.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?