in ,

História nie je čiernobiela. Múzeum mesta Bratislavy uvádza výstavu o minulosti dúhovej komunity

Vyplienenie Inštitútu pre sexuálne vedy po nástupe nacistov / Foto: Loading: Love

Od 2. februára nájdete v priestoroch nádvoria bratislavskej Starej radnice panelovú výstavu o histórii LGBTI+ komunity v Bratislave a v Československu, priblíženú prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí.

V slovenskom verejnom diskurze v 21. storočí je doteraz možné stretnúť sa s názorom, že LGBTI+ komunita, teda ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, sú produktom liberalizácie dobových pomerov po roku 1989 a nikdy predtým sa v našom geopolitickom priestore nevyskytovali ani nič nepožadovali v „takej miere“ ako dnes.

Historický výskum dejín emancipácie homosexuality v strednej Európe však ponúka niekoľko dobových prameňov, ktoré dokumentujú prvorepublikové snahy osvetových pracovníkov, ako aj odborníkov z právneho, medicínskeho a intelektuálneho prostredia zmeniť nedôstojné životné podmienky, ktorým čelili vtedajší gejovia a lesby. Výstava Loading: Love sa snaží sprostredkovať toto úsilie s cieľom ponúknuť širší pohľad nielen na dejiny jednej komunity, ale na rozmanitosť kolektívnej pamäte.

História nie je čiernobiela. Múzeum mesta Bratislavy uvádza výstavu o minulosti dúhovej komunity
Spisovateľka Lída Merlinová so svojou partnerkou. Merlinová prispievala do časopisu Hlas sexuální menšiny, prvého československého časopisu tohto druhu. / Foto: Loading: love

„Dejinné udalosti je možné rozprávať z rôznych perspektív. V Múzeu mesta Bratislavy si uvedomujeme, aké závažné môže byť, ak sa niektoré príbehy nerozprávajú vôbec, prípadne ak sa prezentujú selektívne. Ľahko tak vznikne presvedčenie, že tieto príbehy sa nestali a ich aktéri a aktérky jednoducho neexistovali. Ako múzeum však chceme dávať priestor rôznym častiam histórie mesta, ku ktorej patrí aj história LGBTI komunity a jej snaha o obyčajný, bežný život,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy.

Výstava Loading: Love je putovným projektom, ktorý približuje vývoj emancipácie homosexuality v Čechách a na Morave, Slovensku a Maďarsku od konca 19. storočia do roku 1989. Na úsilie o dekriminalizáciu homosexuality v strednej Európe poukazuje najmä cez konkrétne životné príbehy. Inšpiráciou pre vznik výstavy je život slovenského úradníka a osvetového pracovníka Imricha Matyáša (1896-1974), ktorý po sebe zanechal písomné dedičstvo dokumentujúce jeho viac ako 40-ročný zápas za odtrestnenie homosexuality a „pravdivé nazeranie“ na ňu.

História nie je čiernobiela. Múzeum mesta Bratislavy uvádza výstavu o minulosti dúhovej komunity
Mužský pár vo fotoateliéri. Fotka pochádza zo súkromného archívu Jaromíra Břouška. / Foto: Loading: love

Kurátorka výstavy Jana Jablonická-Zezulová pri jej koncipovaní vychádzala z predpokladu, že väčšina návštevníkov výstavy má o danej téme len strohé poznatky. „Bolo dôležité spracovať jednotlivé udalosti v časovej priamke a chronologicky sa oprieť o významné dejinné udalosti. Historické pramene pri reflexii homosexuality ponúkajú vzhľadom na kontext doby najmä represívny a psychiatrický diskurz, preto bolo pre nás dôležité priniesť v rámci výstavy informácie, ktoré by v protiklade k tomu odkazovali na skúsenosti, výpovede a svedectvá konkrétnych ľudí,“ približuje  J. Zezulová.  „Tematické panely a videá dostupné cez QR kódy s pamätníkmi zamerané na prejavy lásky, komunitný život, miesta stretávania či životné stratégie tak rozšírili strohejšiu časovú priamku o rozmer príbehov,“ dodáva.

Príďte spoznať príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám aktuálne prihovárajú aj dnes. Výstava na nádvorí Starej radnice potrvá do 3. marca 2022.

Sprievodné podujatia MMB k výstave 

Kurátorská prehliadka výstavy Loading: Love

Sobota 5. 2. 2022 o 15:00

Nádvorie Starej radnice

Výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes. Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBTI+ sú trendy, ktoré „prišli zo Západu“, niet sa čomu diviť, naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy? Jednotlivými zastávkami vás prevedie historička a jedna z autoriek výstavy, historička Jana Jablonická-Zezulová.

Socializmus s teplou tvárou

Utorok 8. 2. 2022 o 19:00 

Kultúrne centrum P*AKT, Pionierska 17, Bratislava

Socialistický človek nie je homosexuál. Je tabu! 

Inscenácia sa odohráva v 80. rokoch počas normalizácie. Mladý muž príde do hlavného mesta s túžbou vyliečiť sa z homosexuality. Na ulici stretáva podivnú skupinku, ktorá je iná a nezapadá do šedého priemeru socializmu. Ide o Alex, ktorá má tajnú milenku, Zlaticu a Básnika, ktorí spolu žijú. Postupne sa zoznamuje s miestami a spôsobmi, ako títo neviditeľní a neexistujúci ľudia prežívajú.

Vylieči ho socialistické zdravotníctvo? Rozvrátia sa tradičné manželstvá? Chytí ho ŠTB do svojej pasce ružových zoznamov? Pozerajte a dozviete sa. Inscenácia vznikla na podklade rozhovorov pamätníkov a pamätníčok z LGBTI+ komunity.

Kurátorská prehliadka výstavy Loading: Love

utorok 15. 2. 2022 o 16:00

Nádvorie Starej radnice

Výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes. Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBTI+ sú trendy, ktoré „prišli zo Západu“, niet sa čomu diviť, naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy? Jednotlivými zastávkami vás prevedie historička a jedna z autoriek výstavy, historička Jana Jablonická-Zezulová.

Diskusia Loading: Love

utorok 22. 2. 2022 o 18:00

Faustova sieň, Apponyiho palác

Výstava Loading: Love mapuje dejiny života LGBTI+ ľudí v štyroch krajinách v Strednej Európe. Ako si queer ľudia prejavovali lásky v neslobodných režimoch? Ako sa stretávali? Ako sa ich situácia zmenila po Nežnej revolúcii? Čo sme sa dozvedeli o živote LGBTI+ komunity v Česku, v Maďarsku? Budeme tiež hovoriť o tom, čo všetko sa zmenilo, odkedy ešte platili zákony trestajúce homosexualitu až po jej dekriminalizáciu, a o ďalšom boji za získanie úplnej dôstojnosti v spoločnosti. Je už pre queer ľudí bezpečné sa na ulici bozkávať, držať sa za ruky a prezentovať sa v súlade so svojou rodovou identitou?

Čítanie z knihy: Tá bolesť Ťa prejde

streda 2. 3. 2022 o 18:00

Červený salón, Apponyiho palác

Predstavenie novej knihy z vydavateľstva NOMANTINELS: Tá bolesť Ťa prejde od publicistky a spisovateľky Mii Žurekovej. Formou listov sa autorka stretáva s transrodovými témami.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?