Shame je oslava jedinečnosti. Shame je svetlo sveta pre tvoju najzahalenejšiu stránku. Shame je tvoja nedeľná omša ešte v sobotu v noci. Shame je iná dimenzia plná techna a elektronických bítov. Shame je svet slobody a rešpektu. Shame sú ľudia, ktorí sa chcú zabaviť bez zábran. Shame sme všetci spolu!

ENGLISH

Shame is a celebration of the unique. Shame is the light to your shadow. Shame is your Sunday mass on Saturday night. Shame is another dimension full of techno and electronic beats. Shame is the world of freedom and respect. Shame are the people who want to have fun the way they are. Shame is us together!