Kiki Nation

Sloboda je v našich srdciach. A radosť vedie náš krok. Sme Kiki Nation. Chceme žiť vlastné dni, nie cudzie životy. Sme hraví a hravé. Náš svet je pestrý, naše identity sa dejú v prúde dní a nocí. Kiki Nation ťa volá klubu. Budeme spolu tancovať, budeme si blízko. Poď s nami zažiť queer revolúciu, aj ty si Kiki Nation.

ENGLISH

Liberty is in our hearts and joy is leading our way. Kiki Nation is who we are. We want to embrace our happy days and not live in any other ways. We are lively and playful. Our world is colorful. Our identities are coming through in the heat of day and night. Kiki Nation is calling you. Down to the club. Where we dance together, closer than ever. Join us in the queer revolution, be a part of Kiki Nation.

Kiki Nation