in ,

Rozchody gejských a lesbických párov môže zdramatizovať spoločná hypotéka či dokonca deti, pomôcť vtedy môže mediátor

Ilustračné foto: Pixabay

LGBTI+ ľudia sa pre chýbajúce zákony či diskrimináciu často ocitnú uprostred konfliktu, z ktorého sa nevedia vymotať. Pomocnú ruku im v mnohých situáciách vie podať mediátor. Porozprávali sme sa s profesionálnou mediátorkou Adrianou Fischer o tom, ako vie byť nápomocná pri diskriminácii na pracovisku alebo partnerských problémoch. 

Čo presne si mám predstaviť pod pojmom mediácia?

Predstavte si to tak, že ľudia, ktorí majú nejaký spor, si sadnú k jednému stolu a profesionál – mediátor, ako nezaujatá osoba, im pomáha vyriešiť ho efektívnou komunikáciou. Výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany. Keď to poviem oficiálne, mediácia je jedným z mimosúdnych spôsobov riešenia sporov.

V akých oblastiach je možné využiť mediáciu?

Občianska oblasť zahŕňa najmä rôzne susedské, komunitné či environmentálne spory, ale tiež spory s rôznymi inštitúciami ako sú zdravotnícke zariadenia, školy, úrady. Najviac prípadov prichádza v rodinnej oblasti, či už ohľadom rozvodu, rozchodu a starostlivosti o deti, ale aj rôznych iných konfliktov v spolužití. 

Ďalšou zaujímavou oblasťou je pracovná, kam patria najrôznejšie spory na pracovisku, ale napríklad aj šikana v práci. Štvrtou oblasťou je obchodné právo, kde sa na nás obracajú podnikatelia, napríklad pre neuhradené faktúry alebo spory so spoločníkmi vo firme či s inými firmami. Niektorí mediátori sa venujú aj spotrebiteľským sporom.

Rozchody gejských a lesbických párov môže zdramatizovať spoločná hypotéka či dokonca deti, pomôcť môže vtedy mediátor
Mediátorka Adriana Fischer

Čo presne má teda na starosti mediátor? 

Mediátor je profesionál zaškolený na riešenie sporov mediáciou. Nie je vtiahnutý do sporu ani nezávisí od jeho výsledku. Je vyvážený v zmysle, že každej strane poskytuje rovnaký priestor a každého berie do úvahy v rovnakej miere. Nie je advokát, takže ani jednu zo strán nezastupuje, ale pomáha obom. Nie je sudca, takže nemôže o prípade sám rozhodovať. A nie je ani psychológ alebo terapeut, pretože nerieši minulosť, ale snaží sa doviesť účastníkov, aby si usporiadali vzťahy do budúcnosti. 

Niekto by potom mohol povedať, že mu z toho vychádza, že je len nejaký moderátor. Lenže mediátor zodpovedá za proces mediácie, ktorý sa riadi zákonom a je formálny a tiež za to, že výsledná dohoda bude v súlade so zákonom, vyvážená a napísaná tak, aby bola kompletná, pamätala na rôzne okolnosti, ktoré môžu nastať a aby boli strany motivované ju dodržiavať. Mediátor teda vedie proces, ako ho zákon vyžaduje a vedie klientov k tomu, aby boli schopní dospieť k dohode, za ktorú sa zaručuje.

Aké má výhody mediácia napríklad oproti súdnym sporom a žalobám?

Predovšetkým je to úspora času a financií. Priemerný súdny spor na Slovensku trvá takmer dva roky. Mediácia trvá zopár niekoľkohodinových stretnutí, v časoch, ktoré účastníkom vyhovujú a ktoré je možné absolvovať aj online z pohodlia domova. Finančne to vychádza lacnejšie, pretože platíte iba služby mediátora, aj to na polovicu s druhou stranou sporu. 

Ďalšími výhodami sú dôvernosť, neformálnosť a celkovo menší stres z celého procesu. V mediácii máte šancu byť vypočutý, vysvetliť vlastné pohnútky, povedať, čo potrebujete, čo je pre vás dôležité a byť pochopený. Ale takisto vypočuť druhého, pochopiť, prečo konal tak a nie inak, v akej je situácii, čo ako myslel. Máte šancu spoločne prevziať zodpovednosť a nájsť riešenie vhodné presne pre vás. Víťazmi sú obaja, vzťahy môžu byť zachované. Umožní vám to zachovať si aj svoju tvár. Máte návod, ako sa dajú efektívne riešiť spory v budúcnosti.

Vie mi pomôcť mediácia, ak zažívam napríklad diskrimináciu v práci?

Je to jedna z oblastí, kde môže byť mediácia nápomocná. Umožňuje v bezpečnom prostredí s asistenciou mediátora vyjasniť si veci a predovšetkým si nastaviť fungovanie na pracovisku tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným. Ten, kto diskriminuje, môže byť konfrontovaný s tým, čo jeho správanie spôsobuje a že to pre druhú stranu nie je prijateľné. Nie všetci si dôsledky svojho správania naplno uvedomujú. Ten, kto je obeťou diskriminácie, sa môže dožiadať nápravy. Je povinnosťou zamestnávateľa dohliadať na to, aby k diskriminácii nedochádzalo. Výsledkom mediácie by mohol byť aj súbor pravidiel, ktoré by zabezpečili dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania.

A čo v prípade, ak mám ťažkosti so štátnymi inštitúciami?

Aj v tomto prípade by som neváhala obrátiť sa na mediátora, aby posúdil, či konkrétne v mojom prípade môže byť mediácia vhodná. Sú mediátori, ktorí sa na takéto spory špecializujú, napríklad na mediáciu v zdravotníctve. Zaujímavá je aj školská mediácia, ktorá rieši konflikty na školách zahŕňajúce aj rôzne formy šikany.

Rozchody gejských a lesbických párov môže zdramatizovať spoločná hypotéka či dokonca deti, pomôcť môže vtedy mediátor
Mediátorka Adriana Fischer

Mohol by som sa na vás obrátiť, ak by ma napríklad vyhodili z nejakého baru len pre to, že patrím k LGBTI+ komunite?

Vlastníci podnikov môžu mať nastavené pravidlá na vstup, ale nemali by byť diskriminačné, napríklad na základe sexuálnej orientácie. Mediátor by v takomto prípade mohol pozvať majiteľa baru na mediáciu s motiváciou, aby sa vyhol prípadnej sťažnosti či žalobe a tiež zabránil škodám na svojej povesti. Oslovenie mediátorom ako oficiálnou inštitúciou by tomu dodalo punc oficiálnosti, že je to situácia, ktorá sa nedá prehliadnuť a môže mať konzekvencie, preto je lepšie sa dohodnúť.

Vedeli by ste napríklad pomôcť, ak by sme sa ako pár rozchádzali, no viazal by nás spoločný byt, hypotéka?

Samozrejme, mediácia dáva ľuďom bez ohľadu na pohlavie či sexuálnu orientáciu príležitosť rozísť sa slušne a usporiadať si vzťahy tak, aby medzi sebou nespálili mosty. To sa veľmi hodí najmä v prípadoch, ak sa pár rozíde, ale musí spolu ďalej vychádzať, napríklad kvôli spoločným deťom či majetku. 

A čo situácia, ak by zomrel partner a biologická rodina  po zosnulom by mi odmietala prístup k spoločnému majetku, keďže sme nemali možnosť sa zosobášiť a teda ani BSM? Vie byť užitočná mediácia aj v takomto momente?

Je to určite lepší spôsob ako neefektívne hádky, ktoré nikam nevedú. Tu by som však vyzdvihla jeden z princípov mediácie, ktorý je aktuálny aj v ostatných prípadoch, že mediácia je dobrovoľná. Znamená to, že biologická rodina by k nej musela pristúpiť, bez jej súhlasu by mediácia nemohla začať. Keď oslovujem druhú stranu sporu, snažím sa mediáciu prezentovať ako niečo užitočné, čo môže všetkým zúčastneným pomôcť vyriešiť nepríjemnú situáciu korektne, rýchlo a pokiaľ možno aj so zachovaním vzťahov. Zároveň dať dostatok informácií a priestoru na rozhodnutie, odpovedať na všetky otázky.

Rozchody gejských a lesbických párov môže zdramatizovať spoločná hypotéka či dokonca deti, pomôcť môže vtedy mediátor
Mediátorka Adriana Fischer

Sú ešte nejaké možnosti, ako by dúhová komunita mohla využiť služby mediátora? 

Oslovujú ma predovšetkým manželia či páry muž-žena s rôznymi problémami. Nerada by som ale potenciál mediácie pomáhať ľuďom obmedzovala iba na to, čomu niektorí hovoria tradičná rodina. Ľudia žijú rôzne a majú množstvo problémov, ktoré by sa dali mediáciou efektívne riešiť. Ak ste o tom doteraz nevedeli, vedzte, že u mediátora sú vítaní ľudia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Viete sa ako mediátorka dohodnúť v každej situácii?

Aj mediácia má svoje limity. Niekedy ľudia prídu vo fáze, keď už dohoda nie je možná. Preto by som rada podporila každého, aby sa pokúsil riešiť konflikty včas, kým ešte nie sú extrémne vyhrotené. I keď aj v takýchto prípadoch sa často dá ešte niečo spraviť, napríklad aj na oddelených stretnutiach. Aj v tomto prípade platí, že prevencia je lepšia a jednoduchšia cesta.

Ak by ste chceli využiť služby mediátorky, tu nájdete kontakt na Adrianu Fischer.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?