in ,

Prieskum vraví jasne: väčšina LGBTI ľudí na Slovensku identitu tají

Foto: Markus Spiske

LGBTI ľudia nie sú sami sebou na ulici, v baroch, reštauráciách, ale ani v škole či práci. Vyplýva to z doposiaľ najväčšieho prieskumu, ktorý robila Agentúra Európskej únie pre základné práva FRA. Medzi takmer 140 tisíc respondentov celoeurópskej štúdie patria aj Slováci a Slovenky. Prieskum sa uskutočňoval v roku 2019, výsledky zverejnili teraz v máji.

Polovica našincov patriacich do LGBTI komunity sa so svojou láskou nemôže držať za ruky na verejnosti. Obávajú sa obťažovania či útoku pre inú sexuálnu orientáciu. Mapa pritom vôbec nevyzerá prekvapivo – výrazná väčšina krajín, ktorá je na tom podobne alebo horšie, patrí do juhovýchodnej Európy. Z aktuálnych členov EÚ sa najviac boja Poliaci. Príliš vysoké percentá zaznamenalo aj Srbsko a Severné Macedónsko.

Prieskum vraví jasne: väčšina LGBTI ľudí na Slovensku identitu tají
Vyhýbate sa držaniu partnera za ruku na verejnosti z obáv pred obťažovaním či útokom? | Foto: FRA

Iba štyri percentá opýtaných tínedžerov na Slovensku sa netaja inou sexuálnou orientáciou. Viac ako polovica, 54 percent, skrýva svoju inakosť. Zvyšok si vyberá, komu sa s ňou zdôverí a komu nie. Školské prostredie sa nejaví prívetivejšie ani u našich severných susedov. Verejne sa hlási k svojej odlišnej sexuálnej orientácii iba päť percent respondentov. Ostatní nechcú hovoriť o svojej inej sexualite, alebo iba vybratým ľuďom.

Z prieskumu vyplýva, že sa tunajší LGBTI ľudia sa cítia so svojou sexualitou pohodlnejšie v pracovnom prostredí. Netreba jasať, je to len osem percent. V Českej republike je to až dvakrát viac. O svojej neheterosexuálnej orientácii sa s vybratými ľuďmi vo svojom okolí rozpráva niečo cez polovica respondentov – u nás aj v Česku. Všetci ostatní nechcú, aby sa o ich inakosti vedelo.

Otvorenosť LBGTI ľudí v škole
Otvorenosť LBGTI ľudí v škole | Foto: FRA
Prieskum vraví jasne: väčšina LGBTI ľudí na Slovensku identitu tají
Otvorenosť LGBTI ľudí v práci | Foto: FRA

Najväčší dotazník o živote teplých ľudí v Únii (a jej čakateľských štátoch) ukazuje, že na Slovensku síce je záujem o LGBTI aktivizmus, no veľmi malý. Rôzne iniciatívy tvorí len jedno percento respondentov. Finančne ich podporuje rovnaké množstvo opýtaných, pričom trinásť percent aj sleduje výsledky práce dobrovoľníkov. „Teplý aktivizmus“ je oveľa rozšírenejší v krajinách, ako sú Belgicko, Luxembursko či Dánsko. Priama participácia dosahuje cez päť percent respondentov.

Prieskum vraví jasne: väčšina LGBTI ľudí na Slovensku identitu tají
Zapájate sa do činnosti jednej alebo viacerých LGBTI organizácií? | Foto: FRA

A kedy si Slováci v priemere uvedomujú svoju inakosť? Podľa FRA sa väčšina, takmer polovica, zoznamovala so svojou inou orientáciou vo veku od 10 do 14 rokov. Ďalších 28 percent v puberte, pričom čím je vek vyšší, tým zriedkavejšie je v našich končinách spoznávanie svojej odlišnej sexuality. Ukazuje sa však, že takéto správanie je podobné vo všetkých krajinách EÚ.

Prieskum vraví jasne: väčšina LGBTI ľudí na Slovensku identitu tají
Kedy ste si začali uvedomovať inú sexuálnu orientáciu? | Foto: FRA

Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?