in ,

Páry rovnakého pohlavia podporil Európsky súd pre ľudské práva, no Slovensko ich stále odmieta uznať

Ilustračné foto: In Lieu Photography/Unsplash

Kým Európsky súd pre ľudské práva potvrdil povinnosť štátov uznať zväzky párov rovnakého pohlavia, minister Karas namiesto toho prichádza s ponižujúcim návrhom „dôverníkov“. 

Európsky súd pre ľudské práva právoplatne a konečne rozhodol, že Rusko porušuje svoje ľudskoprávne záväzky, ktoré mu plynú z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď právne neuznáva zväzky párov rovnakého pohlavia. K tomuto záveru dospel vo veci Fedotova a i./Rusko. Ruská vláda sa obhajovala aj tvrdením, že ruská spoločnosť si právne uznanie párov rovnakého pohlavia neželá. ESĽP však opätovne konštatoval, že nie je podstatné, či je spoločnosť tejto úprave naklonená, keďže ide o ľudskoprávnu otázku. A práve ľudské práva sú založené na ochrane menšín pred rozhodnutiami väčšinovej spoločnosti, ktoré sú namierené proti nim, alebo ktorými ich väčšina akokoľvek ohrozuje a oberá o práva. 

Platí to aj pre Slovensko 

ESĽP vlastne konštatoval, že nárok na uznanie zväzkov párov rovnakého pohlavia je ľudské právo a každá zmluvná krajina (vrátane Slovenska) je povinná takúto právnu úpravu do svojho právneho poriadku zaviesť. V opačnom prípade dochádza k porušovaniu medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov danej krajiny. Inými slovami, Slovensko aktuálne porušuje svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú priamo z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

Dva dni po rozhodnutí ESĽP predstavil minister spravodlivosti Karas svoj návrh právnej úpravy, ktorá má byť reakciou na teroristický útok na Zámockej a požiadavky LGBTI+ ľudí. Namiesto návrhu, ktorý by uznával páry rovnakého pohlavia, však prišiel s návrhom, ktorý LGBTI+ ľudí ponižuje. Podstatou návrhu ministra Karasa je možnosť akejkoľvek osoby označiť akúkoľvek inú osobu za svojho „dôverníka“. To znamená, že nejde ani o vzájomné vyjadrenie vzťahu „dôvery“ dvoch osôb, ale o jednostranný úkon kohokoľvek. Za „dôverníka“ tak môžete označiť svoju susedu, kolegu alebo sesternicu. Prečo je tento návrh ešte zlý, okrem toho, že v ňom chýba akékoľvek uznanie párov rovnakého pohlavia?

  • Návrh ani prakticky nepokrýva celý zoznam chýbajúcich práv a povinností (napr. ani dedenie).
  • Vláda pod vedením Eduarda Hegera dáva týmto návrhom partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom bez ohľadu na to, aký majú vzťah, bez ohľadu na to, či spolu žijú, bez ohľadu na to, či sa ľúbia a chcú spoločne tráviť život.
  • Vytvára sa osobitná evidencia u notára, čím štát úplne explicitne hovorí, že LGBTI+ ľudia sú druhotriedni občania a občianky, ktorí ani nemôžu prísť potvrdiť svoj zväzok na rovnaké miesto ako ľudia z väčšinovej časti spoločnosti.
  • Chýba akt verejného uznania na matrike ako majú manželské páry – pretože toto patrí azda za zatvorené dvere, že?
  • Takáto evidencia nebude v inej krajine uznaná ani ako ekvivalent registrovaného partnerstva, nieto manželstva.
  • Nejde o zmenu rodinného stavu – ľudia zaevidovaní podľa Karasovho návrhu ako „dôverníci“ budú naďalej považovaní za „slobodných“.
  • Detí z dúhových rodín a ich vzťah k druhému rodičovi odignorovali.

Občania druhej kategórie

Ide o návrh, ktorý je ešte horší ako návrh SaS o partnerskom spolužití, ktorý rovnako nenapĺňal základné požiadavky právnej úpravy párov rovnakého pohlavia. Po tom, ako sa mi to jeden deň uležalo v hlave, sa sama seba pýtam, či im skutočne nedošlo, ako veľmi je to dehonestujúce, alebo to predložili s týmto vedomím. Stále dúfam v prvú možnosť.

Hoci minister Karas na tlačovej konferencii tvrdil, že jeho návrh spĺňa aj požiadavky rozhodnutia ESĽP vo veci Fedotova a i./Rusko, len ťažko to tak môže byť. ESĽP totižto jednoznačne hovorí o právnom uznávaní vzťahov párov rovnakého pohlavia. Podstatou takéhoto uznania je po prvé, že sa to skutočne viaže na páry rovnakého pohlavia, a po druhé, že ide o vzájomné obojstranné vyjadrenie partnerského záväzku, s ktorým sa spájajú práva a povinnosti pre obidvoch partnerov a partnerky. Ani jedno návrh ministra Karasa nespĺňa. Ak by chcel niekto docieliť stav, v ktorom Slovensko priamo potvrdí svoju nevôľu uznať existenciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín, nespravil by to inak.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk


Čo si myslíš o článku?