in ,

Rusko musí umožniť uznanie zväzku párov rovnakého pohlavia, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva

Foto: Pixabay

Európsky súd pre ľudské práva potvrdil, že štáty majú uzákoniť právne uznanie zväzkov párov rovnakého pohlavia.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Fedotova a ďalší proti Rusku, že Rusko porušuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď neumožňuje párom rovnakého pohlavia uznanie ich zväzku. V prípade Ruska nie je možné očakávať, že bude rozhodnutie súdu rešpektovať, avšak má veľký význam aj pre ostatné európske krajiny, ktoré zatiaľ žiadnu právnu formu zväzkov párov rovnakého pohlavia nemajú.

V aktuálnom rozhodnutí ESĽP nadväzuje na svoje predchádzajúce rozhodnutia, v ktorých konštatoval, že páry rovnakého pohlavia patria pod ochranu práva na rodinný život a štát je povinný zabezpečiť ich zväzku právnu ochranu (Oliari a ďalší proti Taliansku). V aktuálnom prípade však ESĽP nielen potvrdil svoje predchádzajúce závery, ale posunul sa vo svojej argumentácii aj ďalej. 

Dôležitý odkaz aj pre Slovensko

ESĽP jasne uzavrel, že spoločenský konsenzus a verejná mienka nie sú rozhodujúce pre posúdenie práv menšín a povinnosti štátu zabezpečiť právnu ochranu párom rovnakého pohlavia. Súd uznal, že Rusko má na jednej strane priestor pre posúdenie a voľbu najvhodnejšej formy uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia berúc do úvahy sociálny a kultúrny kontext, ale na druhej strane aj záväzok prijať nejakú formu právneho uznania (ako príklady súd uvádza civil partnership, civil union alebo civil solidarity act). Inými slovami to znamená, že súd potvrdil, že zmluvné štáty Dohovoru (vrátane Slovenska) majú povinnosť zabezpečiť párom rovnakého pohlavia právnu ochranu v podobe nejakej formy právneho uznania ich zväzku. A hoci každé rozhodnutie je priamo účinné len voči konkrétnej krajine, ktorej sa týka, je už viac ako zrejmé, že rozhodnutie v prípade Slovenska by bolo rovnaké.

Vo vzťahu k Slovensku aktuálne rozhodnutie teda opakovane potvrdzuje, že náš štát vo veci uznania zväzkov párov rovnakého pohlavia porušuje európske ľudskoprávne štandardy. A v tejto otázke nejde o žiadny hodnotový súboj medzi konzervatívnym a liberálnym postojom, ako sa mnohí snažia rámcovať. Ale o konflikt medzi realitou, v ktorej Slovensko porušuje ľudské práva a základné slobody garantované Dohovorom, a medzi nevyhnutným stavom, v ktorom nedochádza k zásahu do ľudských práv a základných slobôd. A tí, ktorí sa snažia zabrániť právnemu uznaniu zväzkov párov rovnakého pohlavia jednoducho prispievajú k porušovaniu ľudských práv a základných slobôd slovenských občanov a občianok.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Autor Lucia Plaváková

Ako advokátka sa vyše 10 rokov venuje právam osôb s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a ľudskoprávnemu aktivizmu. Od roku 2015 poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v právnych otázkach, súvisiacich s ich sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou. Záleží jej na presadzovaní základných hodnôt, na ktorých je postavená demokracia a preto sa venuje ochrane práv menšín a prehliadaných skupín obyvateľstva, boju proti extrémizmu a proti nenávistným prejavom. So svojou partnerkou vychováva dcéru.

Miss Petty

Tučná sobotná párty: na Kiki Nation vystúpi aj Miss Petty

Na Slovensku ubúda ľudí, dôvodom je aj odchod LGBTI+ osôb do zahraničia

Na Slovensku ubúda ľudí, dôvodom je aj odchod LGBTI+ osôb do zahraničia