in ,

Konverzné terapie sú mučením LGBTI ľudí. Presadí Európska únia ich zákaz?

Foto: Pixabay

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vyzývajú Európsku komisiu, aby zaviedla zákaz “konverzných terapií” pre celú Európsku úniu. List sa začína jednoduchými a jasnými slovami: prax “konverzných terapií” je mučením. 

Ďalej v liste píšu, že nie je žiadna iná možnosť ako nazvať ich krutými, neľudskými a ponižujúcimi praktikami, ktoré chcú “opraviť” niečo, čo nevyžaduje žiadnu opravu. Ide o veľmi diskriminačné praktiky, ktoré porušujú základné práva LGBTI ľudí a spôsobujú vážne fyzické a psychické trápenie ich obetí. Obzvlášť mladí LGBTI ľudia sú vystavení vážnemu riziku mučenia kvôli týmto praktikám, a to z dôvodu, že ich rodina často tlačí k tomu, aby ich podstúpili. 

Európski poslanci a poslankyne v liste tiež pripomínajú, že táto výzva je o to naliehavejšia, keďže v Poľsku sa objavili snahy biskupov zaviesť “konverzné tábory” pre LGBTI osoby. Tie majú poskytovať “pomoc” ľuďom, ktorí chcú znovu získať “prirodzenú sexuálnu orientáciu”. Ignorujú pritom vedecké závery, ktoré “konverzné terapie” odmietajú ako neetické a škodlivé. Pred pár mesiacmi tiež nezávislý expert OSN pre ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vyzval na globálny zákaz týchto praktík, ktoré podľa jeho názoru spôsobujú vážnu bolesť a utrpenie LGBTI ľudí. Vo svojej správe vychádzal z približne 130 podaní štátov, neziskových organizácií, zdravotníckych pracovníkov a tiež jednotlivcov, ktorí boli obeťami týchto praktík. Z týchto podaní vyplynulo, že “konverzné terapie” bývajú sprevádzané bitím, znásilňovaním, elektrošokmi, núteným užitím liekov, izoláciou, nútenou nahotou, verbálnymi útokmi a ponižovaním a ďalším fyzickým, psychickým a sexuálnym zneužívaním.

Európsky parlament už minulý rok prijal správu, v ktorej odsúdil podporu a prax “konverzných terapií” a vyzval členské štáty, aby ich postavili mimo zákon a trestnoprávne postihovali. Spomedzi krajín Európskej únie ich zatiaľ zakázali iba Nemecko, Malta a niektoré časti Španielska. Európski poslanci a poslankyne poukazujú na to, že sa nedá očakávať, že by niektoré členské štáty prijali v blízkej budúcnosti takúto legislatívu, a preto vyzývajú Komisiu, aby konala. Keďže Európska únia má právomoc v otázkach verejného zdravia podľa článku 168 Zmluvy o Európskej únii, je oprávnená prijať legislatívu zakazujúcu prax “konverzných terapií” v celej Európskej únii. 

Verím, že táto výzva nájde svoj ohlas v konkrétnych činoch Európskej komisie. Ideálne skôr, ako “konverzné tábory” skutočne v Poľsku vzniknú.


Vďaka vašej podpore vznikol tento článok.

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.sk

Čo si myslíš o článku?

Autor Lucia Plaváková

Ako advokátka sa vyše 10 rokov venuje právam osôb s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou a ľudskoprávnemu aktivizmu. Od roku 2015 poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v právnych otázkach, súvisiacich s ich sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou. Záleží jej na presadzovaní základných hodnôt, na ktorých je postavená demokracia a preto sa venuje ochrane práv menšín a prehliadaných skupín obyvateľstva, boju proti extrémizmu a proti nenávistným prejavom. So svojou partnerkou vychováva dcéru.

Comingout spravil aj pred hráčmi v tíme, neskôr ako tanečník o tom urobil predstavenie

Comingout spravil aj pred hráčmi v tíme, neskôr ako tanečník o tom urobil predstavenie

Volebnú kampaň robil v podpätkoch, aj vďaka tomu sa stal poslancom

Volebnú kampaň robil v podpätkoch, aj vďaka tomu sa stal poslancom