in ,

Koniec nútených sterilizácií trans ľudí na Slovensku? Záborská chce rozhodovať o telách druhých

Poslankyňa Anna Záborská sa opäť snaží strpčiť život ľuďom na Slovensku, tentokrát sa zamerala na transrodových ľudí.

Po niekoľkoročnej snahe odbornej obce a organizácií venujúcich sa právam LGBTI+ ľudí sme sa dočkali veľkej zmeny pre transrodových ľudí. Od 6. apríla 2022 je účinné odborné usmernenie, ktoré upravuje vydávanie posudkov za účelom zmeny úradných záznamov. Doposiaľ táto úprava chýbala a tak v praxi lekári a lekárky od transrodových ľudí vyžadovali svojvoľne čo len chceli. A to žiaľ vrátane sterilizácie. Takýto nanútený zásah do fyzickej integrity je pritom ľudskoprávne aj najmä ľudsky neprípustný. Lekári a lekárky nemôžu nikoho nútiť, aby šiel na sterilizáciu. 

Je preto dobrou správou, že Slovensko sa v tomto ohľade vydalo smerom k rešpektovaniu práv transrodových ľudí a vlastne ľudských práv celkovo. 

Podľa čerstvého usmernenia sa za účelom vydania posudku bude vyžadovať:

  • podstúpenie chirurgického výkonu zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov,

alebo

  • hormonálna liečba v trvaní najmenej jeden rok a po roku od začatia hormonálnej liečby prehlásenie dotknutej osoby, že počas tohto obdobia života v súlade so svojou rodovou identitou nadobudla presvedčenie, že trvalá, celoživotná a nezvratná zmena jej právnej identity, mena a priezviska je pre ňu jediným možným riešením.

Viac informácií o samotnom usmernení nájdete aj na stránke Iniciatívy Inakosť.

Hoci je prijaté usmernenie krokom vpred, ani zďaleka neodstraňuje všetky problémy, ktorým transrodoví ľudia čelia (napr. nemožnosť zmeniť si doklady o vzdelaní zo strednej školy). Namiesto toho, aby sa poslanci a poslankyne snažili odstrániť ďalšie problémy, ktoré transrodových ľudí trápia (vrátane rozšírenej transnegativity, diskriminácie a nenávistných prejavov), tak Anna Záborská nelenila a rozhodla sa život transrodovým ľuďom opäť strpčiť. Plánuje predložiť návrh zákona, ktorý by od transrodových ľudí vyžadoval nútené sterilizácie priamo zo zákona. 

Rada by som pani Záborskú upozornila, že jej konanie je ubližujúce, neľudské a navyše v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Čo by ako poslankyňa a bývalá europoslankyňa mohla vedieť a tipujem, že aj vie. Už pred piatimi rokmi Európsky súd pre ľudské práva v prípade A.P., Garçon a Nicot proti Francúzsku judikoval, že nútené sterilizácie sú zásahom do práva na súkromie transrodových ľudí. Štát, ktorý ich vyžaduje, tak koná v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pevne verím, že náš parlament nechce Slovensko zaviazať k zákonu porušujúcemu jeho medzinárodné záväzky. Ignorácia medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov je skôr doménou krajiny ako Rusko. Snáď nechcú naši poslanci a poslankyne Slovensko ťahať týmto smerom.

Čo si myslíš o článku?