in

Uznanie párov rovnakého pohlavia bude riešiť ústavný súd

Skupina poslancov a poslankýň tento týždeň podala ústavnú žalobu pre chýbajúce právne uznanie gejských a lesbických párov. 

Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli schopní sa posunúť ďalej na ceste k rešpektovaniu práv menšín, napomohol ústavný súd. Touto dobrou praxou sa inšpirovala skupina poslancov a poslankýň NR SR (SASKA, PS, Demokrati a občiansko-demokratická platforma) a v úzkej spolupráci s Iniciatívou Inakosť vzniklo podanie na Ústavný súd SR. Práve to je tá inštitúcia, ktorá môže politikom nastaviť zrkadlo a zaujať jasné stanovisko, že neschopnosť parlamentu prijať právnu úpravu uznávajúcu páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcu a chrániacu vzťahy týchto párov, je v rozpore s ústavou ako aj medzinárodnými záväzkami Slovenska.

„Pred vyše dvoma týždňami sme si pripomenuli už 30 rokov od vznesenia požiadavky na prijatie zákona o partnerstvách párov rovnakého pohlavia organizáciami LGBTI+ ľudí,“ povedal riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Za tri desaťročia prebiehala na Slovensku celospoločenská a aj odborná diskusia, realizovali sa výskumy a prieskumy, uskutočnili demonštrácie, verejné zhromaždenia, spisovali petície, výzvy a využili všetky formy občianskeho aktivizmu. Legislatívne návrhy boli opakovane prerokovávané parlamentom, žiadny ale neuspel. Výsledkom je, že štát dnes zaostáva nielen v európskom kontexte, ale aj v porovnaní so slovenskou spoločnosťou. Prieskumy verejnej mienky už od roku 2015 ukazujú, že inštitút životných partnerstiev pre všetky páry má podporu väčšiny ľudí na Slovensku,“ dodal Macko. Pozitívne zmeny nastali aj vo firemnom sektore a viaceré firmy dnes nad rámec existujúcich zákonov priznávajú partnerské a rodinné benefity aj pre páry rovnakého pohlavia.Viac info nájdete na na tomto linku.

Čo si myslíš o článku?