in

Prijatiu LGBTI+ ľudí v cirkvi sa bude venovať medzinárodná konferencia v Bratislave

Foto: CZ ECAV Bratislave Staré Mesto

Kráčajme spolu – LGBTI+ ľudia sú súčasťou nášho života, to je slogan podujatia, ktoré chce budovať most medzi dúhovou komunitou a cirkvou. Začína sa v piatok 23. 9. v Malom evanjelickom kostole v Bratislave, kde je až do nedele naplánovaných viacero prednášok, diskusií a workshopov.  

Počas troch dní budú prednášajúci a hostia hľadať odpovede na to, ako tvoriť kresťanské komunity otvorené pre inakosť. Témou bude tiež, ako pomôcť LGBTI+ ľuďom, ktorí bojujú s tým, kým v skutočnosti sú, a ktorí prijali za svoje škodlivé predsudky väčšinovej spoločnosti o ich vlastnej identite. Účastníctvo konferencie sa tiež dozvie, aké postupy sa osvedčili pri budovaní komunít veriacich otvorených voči menšinám a inakosti. Organizátormi podujatia sú SIGNUM – Dúhoví kresťania, Starokatolíci v Bratislave a CZ ECAV Bratislava Staré Mesto. Bližšie informácie sa dozviete vo FB udalosti.

Čo si myslíš o článku?