in

Je načase vzdelávať sa o LGBTI+ téme, zapojiť sa môžu školy či študentské spolky

Ilustračné foto: Andra C. Taylor/Unsplash

Ste škola, žiacka školska rada, mládežnícky či mestský parlament, CVČ alebo aj neformálna skupina či kolektív mladých ľudí? Zapojte sa do Dúhového vzdelávania, ktoré organizuje Saplinq (PRIDE Košice). 

Prihláste sa do projektu Dúhové vzdelávanie, ktorý je zameraný na zmenu postojov a potláčanie nenávistných prejavov a predsudkov voči LGBTI+ ľuďom a iným menšinám. Vzdelávanie môže prebiehať buď počas vyučovania, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti v škole, ale i mimo nej. Prebieha formou besied a prednášok, postavených na princípoch neformálneho vzdelávania. Účasť na projekte je bezplatná. Prihlásiť sa môžete tu.

Je načase vzdelávať sa o LGBTI+ téme, zapojiť sa môžu školy či študentské spolky

Ak ste našli chybu, napíšte na dex@queerslovakia.skČo si myslíš o článku?