in

Dúhová vlajka patrí aj do kostola, súčasťou kampane Dúhová stužka bude aj bohoslužba

Foto: CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

V bratislavskom Veľkom kostole plánujú na nedeľu 15. mája ekumenickú bohoslužbu, ktorá chce pripomenúť blížiaci si Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii. Kázeň bude mať Mikuláš Vymětal, ktorý je farárom pre menšiny v Českobratskej cirkvi evanjelickej. Začiatok je o 18.00. 

Na utorok 17. mája naplánoval evanjelický zbor v bratislavskom Starom Meste stretnutie s vysokoškolským pedagógom a teológom Jozefom Žuffom, ktorý predstaví reprezentatívny prieskum o postoji kresťanov na Slovensku k LGBTI+ otázkam. Po prednáške bude diskusia aj o spôsoboch, ako v kresťanskej spoločnosti predchádzať diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity. Stretnutie bude na Konventnej 11. Obe akcie sú sprievodnými podujatiami kampane Dúhová stužka. V programe sú však aj ďalšie zaujímavé akcie. Ich prehľad možno nájsť na webe PRIDE Košice.

Čo si myslíš o článku?